Ugovor, zavjet

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ugovor, zavjet

Poticaj na izvršavanje ugovorenog

I oni koji ispunjavaju obavezu svoju kada je preuzmu.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Muslimani se drže svojih ugovora u onom što je dozvoljeno.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Znajte da onaj ko učini nasilje nemuslimanu koji plaća glavarinu u islamskoj državi, ili mu zakine pravo, ili ga obavezuje iznad njegove moći, ili mu uzme nešto bez njegove privole, ja ću na Sudnjem danu iznositi dokaze protiv njega.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neka muslimanska skupina prekrši ugovor, Bog će učiniti da nad njima zagospodare njihovi neprijatelji.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema vjere onaj ko krši ugovore.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Zaista su ugovori kao ogrlice na vratovima do Sudnjeg dana, pa ko ih se bude pridržavao, Bog će mu dati dobro, ko ih bude kršio, Uzvišeni će ga staviti u očajanje, ko ih olahko uzima oni će se parničiti s njim kod Onoga Koji ih je potvrdio i obavezao svoja stvorenja za očuvanje istih.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim, u uputi Maliku Aštaru kada ga je imenovao za upravitelja Egipta: “Među obavezama Božijim ne postoji ništa na čemu su ljudi čvršće ujedinjeni – i pored neslaganja u zamislima svojim i razilaženja u mišljenjima svojim – nego što je uvažavanje ispunjenja zavjeta.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ispunjavanje zavjeta je dio vjerovanja.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Nema uvjerenosti u Boga onaj koji ne ispunjava svoje zavjete i obećanja.”[9]

9. Imam Bakir, mir s njim: “Tri su stvari čije kršenje Allah, dž.š., nikom nije dozvolio: (…) ispunjenje obavezanog i prema dobročinitelju, i prema razvratniku.”[10]

10. Imam Bakir, mir s njim, u vezi s ajetom: I ne budite kao ona koja je raspredala svoja prediva: “Žena koja je razvezivala prediva bila je iz plemena Beni Tejjim ibn Murre, a zvala se Rabita bint Ka‘b ibn Sa‘d. Bila je glupa, prvo je prela, zatim raspredala, pa zatim ponovo prela. Zato je Allah, dž.š., rekao: Ne budite kao ona koja je raspredala prediva svoja. Zaista je Allah naredio da se ispunjavaju obećanja, a zabranio je njihovo kršenje, i za to je naveo primjer.”[11]

11. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o ajetu: O vjernici, pridržavajte se dogovora: “Misli se na obećanja.”[12]


[1] El-Bekare, 177.

[2] Kenzul-‘ummal, 10919.

[3] Isto, 10924.

[4] Biharul-envar, 100/46/3.

[5] Nevadirur-Ravendi, 5.

[6] Gurerul-hikem, 3650.

[7] Nehdžul-belaga, pismo 53.

[8] Gurerul-hikem, 3379.

[9] Isto, 9577.

[10] El-Kafi, 2/162/15.

[11] Tefsirul-Kummi, 1/389; En-Nahl, 92.

[12] Tefsirul-‘Ajjaši, 1/289/5; El-Maide, 1.

  • 2 Decembra, 2022