Prilika

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Prilika

Iskorištavanje prilike

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kome se od vas otvore vrata dobra, neka iskoristi tu priliku jer ne može znati kada će se ona zatvoriti pred njim.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Propuštanje prilika uzrokuje tugu.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Prilike prolaze kao što prolaze oblaci; zato koristite dobre prilike!”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Prilika brzo prolazi, a sporo se vraća.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Prilika je plijen.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Propuštanje prilika donosi tugu.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Događaji su vezani za svoja vremena.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Neznanje je žuriti prije prilike i promišljati nakon što je prilika otišla.”[8]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Ko čeka da pretekne datu priliku, odgađajući je temeljitim ispitivanjem, život će ga lišiti prilika, jer zaista život uskraćuje, a put vremena je nestajanje.”[9]


[1] Kenzul-‘ummal, 43134.

[2] Biharul-envar, 77/165/2.

[3] Nehdžul-belaga, mudrost 21.

[4] Gurerul-hikem, 2019.

[5] Isto, 194.

[6] Nehdžul-belaga, mudrost 118.

[7] Biharul-envar, 77/165/2.

[8] Nehdžul-belaga, mudrost 363.

[9] Biharul-envar, 78/268/181.

  • 7 Decembra, 2022