Dobročinstvo – 2

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dobročinstvo – 2

Naređivanje činjenja dobra a odvraćanje od činjenja zla

I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.[1]

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici.[2]

A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju.[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko naređuje dobro, a odvraća od zla, namjesnik je Božiji na Zemlji i halifa Poslanikov.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Mrzak je Bogu slabi vjernik koji nema vjere.” Upitaše ga: “Koji vjernik nema vjere?” Poslanik reče: “Onaj koji ne sprječava činjenje loših djela.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Naređivanje dobra, odvraćanje od zla i očuvanje Božijih granica oslonci su vjerozakona.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Sva dobra djela, pa čak i borba na putu Božijem, u poređenju s naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla su kao ispljuvak prema dubokom moru.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Naređivanje dobra je najbolje ljudsko djelo.”[8]

6. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da naređivanje dobra i odvraćanje od zla nisu nikome približili čas smrti niti su mu prekinuli opskrbu.”[9]

7. Imam Husejn, mir s njim, je govorio: “Nije dozvoljeno oku, koje vjeruje da gleda neposlušnost Allahu, a da to stanje ne promijeni prije negoli trepne.”[10]

8. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je naređivanje dobra i odvraćanje od zla put vjerovjesnika i staza dobročinitelja, velika odredba pomoću koje se uspostavljaju ostali farzovi, osiguravaju putevi, stiče halal zarada, odvraća nepravda, izgrađuje zemlja, ostvaruje pravo kod neprijatelja ili mu se sveti te uređuju poslovi.”[11]

Opasnost napuštanja naređivanja dobra i odvraćanja od zla

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vas sve zahvatiti Božija kazna.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim, u oporuci Hasanu i Husejnu nakon što ga je Ibn Muldžem ranio: “Ne odustajte od pozivanja na dobro i odvraćanja od zla pa da zli ljudi među vama zavladaju da biste se vi zatim molili, a da to ne bude od vas prihvaćeno.”[13]

Onaj koji je zadovoljan djelom skupine

1. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji je zadovoljan djelom skupine neke poput je onoga koji učestvuje s njom u tome. A svaki onaj koji sudjeluje u činjenju neispravnog djela ima dva grijeha. Jedan grijeh je zbog toga što čini loše djelo, a drugi je grijeh zbog zadovoljstva tim djelom.”[14]

2. Imam Dževad, mir s njim: “Ko pokuđeno djelo smatra dobrim, bit će sudionik u njemu.”[15]

3. Imam Dževad, mir s njim: “Ko zatekne vršenje nekog djela pa ga bude smatrao pokuđenim, smatrat će se kao onaj koji nije bio prisutan, a ko bude odsutan od nekog djela, ali bude zadovoljan njime, smatrat će se kao da ga je zatekao.”[16]

Uvjeti onoga koji naređuje dobro

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Neka naredba onoga koji naređuje da se čine dobra djela bude na valjan način izvršena.”[17]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada mu je rečeno: “Ne naređujemo niti zabranjujemo, osim onoga što u potpunosti sami činimo ili od čega se u potpunosti uzdržavamo.”: “Ali, što se vas tiče, naređujte dobra djela, čak ako ih sva i ne činite i odvraćajte od loših djela, čak ako se od svih i ne uzdržavate.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ne smatram valjanim da odvraćam ljude od onoga čega se sam ne klonim ili da im naređujem ono u čemu ih nisam pretekao svojim djelom.”[19]

4. Imam Ali, mir s njim: “Prokleo je Allah one koji naređuju dobra djela, a sami ih ne čine i one koji zabranjuju loša, a sami ih čine.”[20]

5. Imam Ali, mir s njim: “Sprječavajte da se čine loša djela, a zabranite ih i sebi samima, jer naređeno vam je da prvo sebe spriječite pa tek zatim da drugima zabranjujete.”[21]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ko ima tri vrline, naređivat će činjenje dobrih djela i zabranjivat će loša: čini ono što naređuje i izbjegava ono što zabranjuje, pravedno naređuje i zabranjuje, te kada naređuje i zabranjuje, čini to blago i ljubazno.”[22]

Najniže razine odvraćanja od zla

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od vas vidi loše djelo, neka ga izmijeni rukom, ukoliko ne može rukom, neka to učini jezikom, a ukoliko ne može ni jezikom, neka to učini srcem, i to je najslabiji iman.”[23]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Pazite! Neka nikoga od vas strah od ljudi ne spriječi da kaže istinu kada je vidi, pa će se sjetiti Veličanstva Allahova. Govor istine ne ubrzava smrtni čas niti udaljava opskrbu.”[24]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji napusti sprječavanje zabranjenih djela srcem, rukom i jezikom, mrtvac je među živima.”[25]

4. Imam Ali, mir s njim: “Naredio nam je Poslanik, s.a.v.a., da grješnike susrećemo smrknutih lica.”[26]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljno je časti za vjernika da Bog zna da mu je u srcu odricanje od viđenog lošeg djela.”[27]


[1] Ali ‘Imran, 104.

[2] Ali ‘Imran, 110.

[3] Et-Tevbe, 71.

[4] Mustedrekul-vesail, 12/179/13817.

[5] El-Kafi, 5/59/15.

[6] Gurerul-hikem, 6817.

[7] Nehdžul-belaga, mudrost 374.

[8] Gurerul-hikem, 1977.

[9] El-Kafi, 5/57/6.

[10] Tenbihul-havatir, 2/179.

[11] El-Kafi, 5/56/1.

[12] Vesailuš-ši‘a, 11/407/12.

[13] Nehdžul-belaga, oporuka 47.

[14] Isto, mudrost 154.

[15] Kešful-gumme, 3/139.

[16] Tuhaful-‘ukul, 456.

[17] Kenzul-‘ummal, 5523.

[18] Tenbihul-havatir, 2/213.

[19] Gurerul-hikem, 3780.

[20] Nehdžul-belaga, govor 129.

[21] Isto, govor 105.

[22] El-Hisal, 109/79.

[23] Et-Tergibu vet-tehzib, 3/223/1.

[24] Kenzul-‘ummal, 5570.

[25] Et-Tehzib, 6/181/374.

[26] El-Kafi, 5/59/10.

[27] Isto, 5/60/1.

  • 2 Decembra, 2022