Odgovor

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Odgovor

1. Imam Ali, mir s njim: “Kada se umnože odgovori, izgubi se ispravnost.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “I dobar govornik ponekad pri odgovoru zapne.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko požuri s odgovorom, neće naći ispravan odgovor.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Jedan od znakova vrline je ispravan odgovor.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Napusti plahovitost, razmišljaj o dokazu, čuvaj se naklapanja, da bi se sačuvao od grešaka.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Kada pokažeš strpljivost prema neznalici, bez sumnje si mu dao najbolji odgovor.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Dosta je govora na koje je odgovor šutnja.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je lud onaj ko odgovori na sve ono što bude upitan.”[8]


[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 243.

[2] Gureru-l-hikem, 5378.

[3] Isto, 8640.

[4] Isto, 9417.

[5] Isto, 5136.

[6] Isto, 4104.

[7] Isto, 5303.

[8] Me‘ani-l-ahbar, 238/2.

  • 16 Novembra, 2022