Selam

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Selam

Nazivanje selama muslimanima

Molitva njihova bit će u njima: “Hvaljen neka si, Allahu!”, pozdrav njihov; “Mir vama!”, a njihova posljednja molitva: “Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo!”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Selam je pozdrav naše vjere i ugovor o sigurnosti.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najveći škrtac među ljudima je onaj ko je škrt u selamu.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Širi selam da bi ti se u kući uvećao berićet.”[4]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allah voli udjeljivanje hrane i širenje selama.”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Prvo selam, a potom razgovor.”[6]

6. Imam Sadik, mir s njim, od svojih očeva, a oni od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Onome ko otpočne razgovor prije nego što nazove selam vi ne odgovarajte.” Također je rekao: “Ne pozivajte nikoga za svoju sofru sve dok ne nazove selam.”[7]

Započinjanje selama

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Od ljudi je Allahu i Njegovu Poslaniku preči onaj ko prvi nazove selam.”[8]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj ko prvi naziva selam daleko je od oholosti.”[9]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nazivanje selama ima sedamdeset sevapa od kojih šezdeset i devet pripada onome koji selam nazove prvi, a jedan onome ko odgovori na njega.”[10]

Nazivanje selama pri ulasku u kuću

A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim.[11]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada uđete u kuću, nazovite selam, jer selam donosi blagoslov u tu kuću i meleci joj postaju bliski.”[12]

Obaveznost odgovora na selam

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.[13]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nazvati selam je mustehab, a otpozdraviti na njega je farz.”[14]

Adabi nazivanja selama

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mlađi selami starijeg, jedan čovjek selami dvojicu, manja skupina selami veću, jahač selami pješaka, prolaznik selami onoga ko stoji i onaj koji stoji onoga ko sjedi.”[15]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pet stvari neću napustiti dok sam živ: (jedna je) selamiti djecu da bi to ostao sunnet nakon mene.”[16]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ne selamite jevreje, niti kršćane, niti vatropoklonike, niti idolopoklonike, niti one koji sjede za sofrom alkohola, niti onog ko posjeduje šah i kocke za igru, niti čovjeka koji sebe čini sličnim ženi, niti pjesnika koji kleveće časne žene, niti čovjeka dok obavlja namaz, zbog toga što on ne može odgovoriti u namazu, jer je selam donijeti mustehab, a odgovoriti farz, niti onoga ko jede kamatu, niti čovjeka dok obavlja nuždu, niti čovjeka u kupatilu, niti poročnog čovjeka koji otvoreno čini grijeh.”[17]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je selamio žene, a one su odgovarale, a i Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, je pozdravljao žene, a izbjegavao je pozdravljati mlađe žene i govorio bi: ‘Plašim se da zbog njihovog glasa ne osjetim zadovoljstvo i tako grijeh bude veći od nagrade koju sam htio postići selamom.’”[18]


[1] Junus, 10 (Pogledati: En-Nisa, 86; Hud, 69; El-Hidžr, 52; En-Nahl, 32; Merjem, 47; En-Nur, 61; El-Furkan, 63 i 75; El-Ahzab, 44; Ez-Zarijat, 25; El-Vaki‘a, 26).

[2] Kenzu-l-‘ummal, 25242.

[3] Emali-t-Tusi, 89/136.

[4] El-Hisal, 181/246.

[5] El-Mehasin, 2/143/1371.

[6] Džami‘u-l-ahbar 231/596.

[7] El-Hisal, 19/67.

[8] El-Bihar, 76/12/50.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 25265.

[10] El-Bihar, 76/11/46.

[11] En-Nur, 61.

[12] El-Bihar, 76/7/25.

[13] En-Nisa, 86.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 25294.

[15] Isto, 25321.

[16] El-Bihar, 76/10/38.

[17] El-Bihar, 76/9/35.

[18] El-Kafi, 5/535/3.

  • 26 Novembra, 2022