Prevara, neiskrenost  

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Prevara, neiskrenost  

Pokuđenost prevare

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prevari brata muslimana, uskratit će mu Allah, dž.š., blagodati opskrbe, upropastit će mu život i prepustit će ga njemu samome.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko proda robu s nedostatkom, a da o tome ne obavijesti kupca, neprekidno će biti pod srdžbom Božijom i meleci će ga stalno proklinjati.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a., prolazeći pored pšenice na gomili, uvuče ruku u nju pa kad na prstima osjeti da je vlažna, reče: “Šta je ovo, o vlasniče pšenice?” Odgovori: “Pokisla je, o Poslaniče.” Poslanik, s.a.v.a., mu reče: “Zašto je nisi stavio na vrh, pa da ljudi vide? Ko nas prevari, nije od nas.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim, jednom od svojih zapovjednika: “Zaista, pronevjera najveća je pronevjera naroda, a prevara najgnusnija je prevara vođa muslimanskih.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko ljude prevari u vjeri, pa on je neprijatelj Boga i Njegovog Poslanika!”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Nije od nas ko nas prevari!”[6]

7. Imam Kazim, mir s njim, prođe jednom prilikom pored Hišama ibn Hakema, koji je u sjeni prodavao sabirijju (ili hurme, ili fino pletene žičane košulje) pa mu reče: “Hišame, prodavanje u sjeni je prevara, a prevara nije dozvoljena.”[7]


[1] Biharul-envar, 76/365/30.

[2] Kenzul-‘ummal, 9501.

[3] Et-Tergibu vet-terhib, 2/571/2.

[4] Nehdžul-belaga, pismo 26.

[5] Gurerul-hikem, 8891.

[6] El-Kafi, 5/160/1.

[7] Isto, 5/160/6.

  • 7 Decembra, 2022