Ezan

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ezan

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ustani, o Bilale, odmori nas namazom!”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, šejtan bježi kada čuje poziv na namaz.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista stanovnici Nebesa ne čuju ništa od stanovnika Zemlje osim ezana.”[3]

Mujezin

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Bit će oprošteno mujezinu dokle god mu glas dopire i pogled doseže. Svjedoči o njemu sve živo i sve presahlo. Njemu se upisuje dobro djelo za svakog klanjača koji se odazove na njegov ezan.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neka vam ezan uči čovjek sa najjasnijim glasom, a neka vam predvodnik u namazu bude najučeniji.”[5]

 

Učenje ezana na uho

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, kada ti se rode sin ili kćerka, prouči im na desno uho ezan, a na lijevo ikamet, pa im šejtan neće nikada nauditi.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Prouči ezan na uho onome kome ponašanje postane loše.”[7]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 20954; Sunenu Ebi Davud, 4334.

[2] Isto, 20951.

[3] Isto, 20934.

[4] El-Bihar, 84/104/2.

[5] De‘aimu-l-islam, 1/147.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 13.

[7] El-Bihar, 104/122/61.

  • 9 Novembra, 2022