Upravljanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Upravljanje

Pokuđenost položaja upravljanja

1. Imam Bakir, mir s njim: “Nemoj tražiti da budeš glava, pa ćeš biti rep.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Klonite se glavešina na vlasti! Tako mi Allaha nije se čuo bat koraka za takvim, a da on nije propao i da nije druge odveo u propast.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko bude tražio vlast, stradat će.”[3]

4. Imam Rida, mir s njim, nakon što je spomenuo nekog čovjeka, reče: “On voli upravljanje. Šteta od dva krvoločna vuka koji napadnu stado ovaca bez pastira, manja je od štete koju vjeri nanese čovjek željan vlasti nad muslimanima.”[4]

Sredstva upravljanja

1. Imam Ali, mir s njim: “Širokogrudost je sredstvo upravljanja.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko udjeljuje vlada, a ko ima veliki imetak stiče položaj vodstva.”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Tražio sam položaj upravljanja i našao sam ga u savjetovanju Božijih robova.”[7]


[1] El-Kafi, 2/338/1.

[2] Isto, 2/297/3.

[3] Isto, 2/297/2.

[4] Isto, 2/297/1.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 176.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 96.

[7] Mustedreku-l-vesail, 12/173/13810.

  • 22 Novembra, 2022