Ime

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ime

Odabir lijepog imena

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nadijevajte sebi lijepa imena, jer ćete po njima biti prozivani na Sudnjem danu: ‘Ustani ti, sine toga, za svojom svjetlošću i ustani ti, sine toga, koji nemaš svjetlosti.’”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nadijevate svojoj djeci imena po poslanicima.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje da li ima dobra u nadijevanju imena Imama: “Da, tako mi Allaha! Da li je vjera osim ljubav? Uzvišeni Allah je rekao: Ako volite Allaha mene slijedite da bi Allah vas volio i oprostio vam grijehe vaše.”[3]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Prvo dobro koje roditelj učini svome djetetu je nadijevanje lijepog imena, zato neka svako od vas odabere lijepo ime djetetu.”[4]

Promjena ružnog imena

1. Imam Bakir, mir s njim: “Praksa Božijeg Poslanika, s.a.v.a., bila je da mijenja ružna imena ljudi i mjesta.”[5]


[1] El-Kafi, 6/19/10.

[2] Mekarimu-l-ahlak, 1/474/1626.

[3] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/168/28.

[4] El-Kafi, 6/18/3.

[5] El-Bihar, 104/127/4.

  • 26 Novembra, 2022