Rukovanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Rukovanje

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se susrećete, činite to uz nazivanje selama i sa rukovanjem, a kada se budete rastajali, činite to sa traženjem oprosta grijeha.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Rukujte se međusobno! Zaista rukovanje uništava oholost i zlobu.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Rukujte se! Rukovanje zaista uništava mržnju.”[3]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Kada se čovjek rukuje sa svojim prijateljem, veću nagradu ima onaj koji zadrži ruku od onoga koji prekine rukovanje. Znajte da rukovanjem opadaju grijesi sve dok ne iščezne i posljednji.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi vjernici, išavši s Poslanikom u boj, prošli mjestom koje je bilo obraslo drvećem, nakon što bi izašli na čistinu, međusobno bi se pogledali i rukovali.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi se Poslanik, s.a.v.a., rukovao sa ljudima, nikada ne bi prvi povlačio svoju ruku, već bi to uvijek ostavljao da učini čovjek s kojim se rukuje.”[6]

Zabrana rukovanja sa ženama

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se ne rukujem sa ženama.”[7]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Sa ženom sa kojom se može stupiti u brak nema rukovanja, osim preko odjeće, ali joj se ne smije stisnuti ruka.”[8]


[1] El-Kafi, 2/181/11.

[2] El-Bihar, 77/158/149.

[3] Isto, 77/165/2.

[4] El-Kafi, 2/181/13.

[5] Isto, 2/181/12.

[6] Isto, 2/182/15.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 475.

[8] El-Kafi, 5/525/1.

  • 29 Novembra, 2022