Običaj, navika, adet

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Običaj, navika, adet

1. Imam Ali, mir s njim: “Navika je druga priroda.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Navika upravlja svakim čovjekom.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko slijedi naviku, ne postiže visoke stepene.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Tvoj jezik zahtijeva ono što si navikao, a nefs potražuje ono na šta si se privikao.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ne srljaj u srdžbu jer će te kroz naviku potčiniti sebi.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim, u oporuci sinu Hasanu, mir s njim: “Srce mlada čovjeka zaista je kao zemlja neobrađena koja prima sve što se u nju baci. Požurih zato da te odgojim prije nego ti srce otvrdne i um postane zauzet.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim, kad su ga ponudili halvom: “Zaista imaš lijep miris, divnu boju i lijep okus, ali ne volim navikavati nefs na ono na šta nije naviknut.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Navikni se na činjenje dobrih djela i natovari se bremenom tegoba, postat ćeš častan, Ahiret će ti biti izgrađen i postat će brojni oni koji te hvale.”[8]

9. Imam Hasan, mir s njim: “Navike su nesavladive, zato ko se na nešto navikne u osami i daleko od očiju drugih, to će ga osramotiti u javnosti.”[9]

Pobjeda navika

1. Imam Ali, mir s njim: “Vrlina je pobjeda navike.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najvrjedniji ibadet je pobjeda navike.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Pomoću pobjede nad navikama stiču se časni položaji.”[12]

1223. Imam Ali, mir s njim: “Izmijenite navike, bit će vam olakšano pokoravanje.”[13]

1224. Imam Ali, mir s njim: “Ukrotite svoje nefsove napuštanjem navika, usmjerite ih ka djelima pokornosti, natovarite ih bremenom gubitka, osladite ih činjenjem dobrih djela i udaljite ih od prljanja grijesima!”[14]

Težina izmjene navika

1225. Imam Ali, mir s njim: “Najteža politika je mijenjanje navika.”[15]

1226. Imam Ali, mir s njim: “Sve je moguće, osim promjene navika.”[16]

1227. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, uzmite u obavezu svoj odgoj i odvratite svoj nefs od sklonosti ka navikama!”[17]


[1] Gurerul-hikem, 702.

[2] Isto, 7327.

[3] Isto, 6409.

[4] Isto, 7634.

[5] Isto, 10288.

[6] Nehdžul-belaga, pismo 31.

[7] Kenzul-‘ummal, 36549.

[8] Gureru-l-hikem, 6232.

[9] Tenbihu-l-havatir, 2/113.

[10] Gurerul-hikem, 357.

[11] Isto, 2873.

[12] Isto, 4300.

[13] Gurerul-hikem, 6405.

[14] Isto, 5199.

[15] Isto, 2969.

[16] Isto, 6906.

[17] Nehdžul-belaga, mudrost 359.

  • 2 Decembra, 2022