Život

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Život

Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko![1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Tvoj životni vijek je broj tvojih udisaja za koje ima čuvar što ih broji.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, niko od vas ne dočeka novi dan svoga života, a da za sobom nije već ostavio jedan.”[3]

Korištenje života

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Budi veća tvrdica prema životu nego što si prema novcu.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je životni vijek ograničen: niko neće preći preko onoga koliko mu je određeno pa zato požurite prije nego prispije smrtni čas!”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ono što je od života prošlo otišlo je, ono što slijedi nejasno je, a sadašnje vrijeme je prilika.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Kako su brzi časi dana, kako su brzi dani mjeseca, kako su brzi mjeseci godine, kako su brze godine života!”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi! Sada, sada prije nego se počnete kajati i prije nego kaže duša: ‘Teško meni, uskratila sam Božije pravo!’”[8]

6. Imam Ali, mir s njim: “Neka je milost Božija na čovjeka koji zna da su mu udisaji koraci ka času smrti pa je zato požurio sa djelima i prikratio želje.”[9]

7. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se mogućnosti da svoje živote trošite u nešto što vam ne ostaje, jer ono što od života prođe ne vraća se.”[10]

8. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je život dar tvojoj sreći ukoliko ga utrošiš u iskazivanju pokornosti svome Gospodaru.”[11]

Čiji život je dokaz protiv njega

Oni će u njemu jaukati: “Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili.” – “A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nasilnicima nema pomoći!”[12]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada nastupi Sudnji dan, bit će pozvano: ‘Gdje su šezdesetgodišnjaci?’ To je životni vijek za koji je Allah, dž.š., rekao: Zar vas nismo poživjeli toliko da bi oni koji pouku primaju pouku primili?”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Životni vijek za koji Allah, dž.š., prima opravdanje od čovjeka iznosi šezdeset godina.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “O kakve li tuge za nemarnog da mu život bude dokaz protiv njega i da ga dani njegovi odvedu u propast!”[15]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Kada čovjeku prođe četrdeset godina, bude mu rečeno: ‘Otvori oči! Zaista više nemaš opravdanja! A četrdesetgodišnjak nije preči od dvadesetgodišnjaka da mu bude primljen izgovor.’”[16]

Šta produžuje život

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Budi uvijek sa abdestom, Allah, dž.š., produžit će ti život.”[17]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Koga raduje da mu se opskrba uveća i da mu smrtni čas bude odgođen, neka čuva rodbinske veze.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko želi dugovječnost – a zbiljske dugovječnosti nema – neka rano doručkuje, neka obuva dobru obuću, neka smanji brige i neka umanji spolne odnose.”[19]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Naređujte našim sljedbenicima da posjećuju mezar Husejna ibn Alija, mir s njim, zato što im to uvećava opskrbu, produžuje život i udaljava nesreće.”[20]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Ko ima lijepe namjere, produžuje mu se život.”[21]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ko bude dobročinitelj svojoj porodici, život će mu se produžiti.”[22]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Ukoliko priželjkuješ da ti Bog produži život, razveseli roditelje.”[23]

Vjernik i traženje dugog života

1. Hazreti Fatima, mir s njom, u obraćanjima Uzvišenom Allahu: “Bože, tako Ti znanja o skrivenom i moći nad stvorenim, poživi me onoliko koliko znaš da je najbolje za mene i usmrti me kada smrt bude najbolja za mene!”[24]

2. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim, iz moljenja o ćudorednim svojstvima: “Daj mi da živim sve dok je moj život dar u pokoravanju Tebi, a ako život moj postane pašnjak za šejtana, uzmi me Sebi!”[25]

Mudrost u čovjekovom neznanju o dužini života

1140. Imam Sadik, mir s njim: “Razmisli sada, Mufeddale, o razlogu skrivanja dužine života od čovjeka. Kada bi čovjek znao koliko će živjeti, ako bi bio kratkoga vijeka, ne bi uživao u njemu zato što bi iščekivao nastupanje smrti u znani čas. Bio bi poput čovjeka koji je izgubio sav imetak ili mu se približio nestanak. Takav čovjek iz straha od nestanka imetka i padanja u siromaštvo na svojoj koži kuša siromaštvo. I sve to u stanju kada je strah od prestanka života mnogo veći nego strah od gubitka imetka zato što se čovjek kojem se umanji imetak umiruje pri pomisli da ga može nadomjestiti. Međutim, beznađe obuzima čovjeka kojem je poznato kada će izgubiti život. A ako bude dugovječan i bude svjestan te činjenice, oslonit će se na dugovječnost i predat će se uživanjima i grijesima i trudit će se da prvo udovolji svojim strastima, da bi se zatim pokajao na kraju života…

Ukoliko kažeš: ‘Upravo tada, kada ne zna koliko će živjeti te iščekuje da nastupi smrt, on svakog trenutka čini loša djela i krši zakone!’, u odgovoru kažemo: ‘Zaista je razlog sudbinskog određenja u ovom pitanju upravo onaj koji smo predočili, pa ukoliko čovjek i pored toga ne ostavlja grijehe i ne prolazi se zla, to je zbog njegove opijenosti i nemilosrdnosti, a ne zbog greške u određenju.’”[26]


[1] Fatir, 11.

[2] Gurerul-hikem, 3434.

[3] Tenbihul-havatir, 2/218.

[4] Mekarimul-ahlak, 2/364/2661.

[5] A‘lamud-din, 336/12.

[6] Gurerul-hikem, 9840.

[7] Nehdžul-belaga, govor 188.

[8] Tenbihul-havatir, 2/89; Ez-Zumer, 56.

[9] Gurerul-hikem, 5214.

[10] Isto, 2618.

[11] Isto, 3429.

[12] Fatir, 37.

[13] Kenzul-‘ummal, 2924.

[14] Nehdžul-belaga, mudrost 326.

[15] Isto, govor 64.

[16] El-Hisal, 545/24.

[17] Emalil-Mufid, 60/5.

[18] El-Hisal, 32/112.

[19] ‘Ujunu ahbarir-Rida, 2/38/112.

[20] Biharul-envar, 101/4/12.

[21] Isto, 69/408/117.

[22] Emalit-Tusi, 245/425.

[23] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 33/87.

[24] Biharul-envar, 94/225/1.

[25] Es-Sahifetus-Sedždžadijje, dova 20.

[26] Biharul-envar, 3/83.

  • 2 Decembra, 2022