Podmićivanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Podmićivanje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se uzimanja mita jer je to sami kufr, a onaj ko ga uzima neće udisati miris Dženneta.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah je prokleo onoga koji daje i uzima mito i onoga koji posreduje između njih.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ono što je upropastilo one prije vas bijaše to što su ljudima uskraćivali njihovo pravo, pa su ga oni morali kupovati, i nametnuli su im neistinu koju bi ovi potom slijedili.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Vi znate, zaista, da onaj kome su povjereni čas, život, ratni plijen, zakonske naredbe i vođenje muslimana ne smije biti škrtac, budući da bi ga pohlepa usmjeravala prema njihovom imetku. Ne smije ni primati mito dok donosi odluke, budući da bi pronevjerio prava i zadržao ih bez okončanja.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim, o riječima Allahovim: Mnogo jedu zabranjeno: “To je čovjek koji ispuni potrebu svoga brata, a potom primi poklon od njega.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Davanje mita za presudu je nevjerovanje u Allaha.”[6]


[1] El-Bihar, 104/274/12.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 15080.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 79.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 131.

[5] El-Bihar, 104/273/5.

[6] El-Kafi, 7/409/2.

  • 23 Novembra, 2022