Dojenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dojenje

Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema boljeg mlijeka za dijete od majčinog mlijeka.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Obrati pažnju ko će ti dojiti djecu, jer dijete raste od njenog mlijeka.”[3]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Unajmi za svoje dijete dojilju lijepoga ahlaka, a izbjegavaj onu lošega ahlaka, jer mlijeko, zaista, prenosi osobine.”[4]

Koju dojilju ne treba unajmiti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne unajmljujte za dojilju glupavu, a niti onu slaboga vida i krmeljavih očiju, jer mlijeko prenosi osobine.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte svoju djecu od mlijeka bludnica i ludih žena, jer mlijeko prenosi osobine.”[6]


[1] El-Bekare, 233 (Pogledati: El-Ahkaf, 15; Et-Talak, 6).

[2] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/34/69.

[3] El-Kafi, 6/44/10.

[4] Isto, 6/44/12.

[5] El-Bihar, 103/323/13.

[6] Isto, 103/323/9.

  • 23 Novembra, 2022