Savršenstvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Savršenstvo

Savršenstvo, potpunost

1. Imam Ali, mir s njim: “Razuman čovjek traži savršenstvo, a neznalica imetak.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Pokazatelj čovjekovog savršenstva i brojnosti vrlina je njegova svijest o vlastitim nedostacima.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Na Dunjaluku nema (punog) savršenstva.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Savršenstvo čovjeka je u šest stvari: u dvije male, u dvije velike i dvije spoljašnje. Dvoje malo su srce i jezik: ako ratuje, ratuje srcem, ako govori, govori jezikom. Dvoje veliko su razum i polet, a dvije spoljašnjosti su imetak i ljepota.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Razum je savršenstvo čovjeka.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Od čovjekovog savršenstva je da napusti ono što ga ne ukrašava.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ogrni se odjećom stida, uhvati štit vjernosti, čuvaj bratstvo, malo pričaj sa ženama, da bi se upotpunila tvoja uzvišenost.”[7]

8. Imam Bakir, mir s njim: “Savršenstvo istinsko je u dubokom shvatanju vjere, strpljivosti pri udarcima sudbine i planiranju života.”[8]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Bit će potpun onaj kome budu date tri osobine – pa ih pravilno upotrijebi: razum, ljepota i rječitost.”[9]


[1] Gureru-l-hikem, 579.

[2] Isto, 9442.

[3] Isto, 331.

[4] Me‘ani-l-ahbar, 150/1.

[5] Gureru-l-hikem, 7244.

[6] A‘lamu-d-din, 292.

[7] Gureru-l-hikem, 4536.

[8] El-Bihar, 78/172/3.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 320.

  • 5 Decembra, 2022