Govor

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Govor

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nekad čovjek kaže nešto zbog čega Allah, dž.š., bude zadovoljan, a da čovjek i ne pomisli da su te riječi stigle dokle su stigle, i Allah mu upiše zbog njih Svoje zadovoljstvo do Dana kada će Ga susresti. Nekada, opet, čovjek kaže nešto čime rasrdi Allaha, dž.š., i ne pretpostavlja da su te riječi stigle dokle su stigle. Allah, dž.š., zbog takvih riječi upisuje svoje nezadovoljstvo do Dana kada će Ga susresti.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Mnoge riječi djelotvornije su od napada.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Lik žene je u njenom licu, a lik čovjeka je u njegovom govoru.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Mnoge riječi djelotvornije su od strijela.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan koja je najbolja stvar koju je Allah, dž.š., stvorio: “Govor.” Upitali su ga: “Koja je najružnija stvorena stvar?” On reče: “Govor.” Zatim reče: “Govor lica čini svijetlim, govorom lica postaju crna.”[5]

Čuvati se lošeg govora

1. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se lošeg govora jer on čini da te okruže loši ljudi, a rastjeruje od tebe one plemenite.”[6]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se lošeg govora jer on rasrđuje srca.”[7]

3. Imam Ali, mir s njim: “Čiji je govor loš, brojni su i prijekori njega.”[8]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ružan govor je običaj pokvarenjaka.”[9]

Podsticanje da se napusti nepotreban govor

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Pokazatelj razumnosti čovjekove je da rijetko govori nepotrebne stvari.”[10]

 2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najgrješniji ljudi su oni koji previše pričaju o nepotrebnim

stvarima.”[11]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Nekad se čovjek približi Džennetu koliko je dužina jednoga koplja, zatim kaže nešto što ga udalji od Dženneta dalje nego je do Sane.”[12]

4. Imam Ali, mir s njim, kada je prošao pored čovjeka koji je pretjerano pričao: “Znaj da kazuješ u pero dvojici čuvara knjigu za svoga Gospodara; zato pričaj ono što je za tebe korisno, a ostavi ono što ti ne koristi.”[13]

5. Imam Ali, mir s njim: “Čudim se čovjeku koji govori ono što mu ne koristi na Dunjaluku i za šta mu se ne piše nagrada za Ahiret.”[14]

6. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se besposlena govora: ko mnogo priča, mnogo griješi!”[15]

7. Imam Husejn, mir s njim, rekao je Ibn Abbasu: “Nikako ne pričaj ono što je beskorisno jer se plašim grijeha za tebe i nikako ne pričaj ono što je korisno sve dok ne vidiš pravo mjesto za to!”[16]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Učen čovjek ne govori ono što je suvišno.”[17]

Pokuđenost beskorisnog govora

1. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se beskorisnog govora jer on pokazuje tvoje skrivene nedostatke i pokreće kod neprijatelja protiv tebe zlobu koja se bila smirila.”[18]

2. Imam Ali, mir s njim: “Blago onome, koji udijeli višak imetka, a poštedi jezik suvišna govora!”[19]

Zabrana suvišnog govora

1. Hidr, a.s., prilikom savjetovanja Musaa, a.s.: “Nemoj nikada biti brbljiv, jer zaista suvišan govor baca ljagu na učenjake i otkriva slabosti maloumnih.”[20]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne govorite previše, osim kada spominjete Allaha, dž.š. Zaista mnoštvo govora, osim prilikom spominjanja Allaha, čini srce osorim, a najudaljeniji čovjek od Allaha je onaj koji ima tvrdo srce.”[21]

3. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se suvišnog govora jer on uvećava poskliznuća i donosi mrzovolju.”[22]

4. Imam Ali, mir s njim: “Kada se upotpuni razum, umanji se govor.”[23]

5. Imam Ali, mir s njim: “Govor je u vlasti tvojoj sve dok je neizrečen. Ali kada ga izrekneš, ti si u vlasti njegovoj. Čuvaj zato jezik svoj kao što čuvaš zlato i srebro svoje, jer često samo jedna riječ odnese blagodat i navuče kaznu.”[24]

6. Imam Ali, mir s njim: “Kada izrekneš riječ, ona te drži u vlasti, a kada je ne izrekneš, ona je u tvojoj vlasti!”[25]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ko zna da mu govor spada u djela, govori manje, osim kada govor ima neku svrhu.”[26]

8. Imam Ali, mir s njim: “Ne govori ono što ne znaš, čak ne govori ni sve ono što znaš. Zaista je Allah, dž.š., naredio izričite dužnosti svim tvojim organima kojima će se pozivati protiv tebe na Sudnjem danu.”[27]

9. Imam Ali, mir s njim: “Govor je poput lijeka: u maloj količini je koristan, a u velikoj ubitačan.”[28]

10. Imam Ali, mir s njim: “Govor se nalazi između dviju loših krajnosti: prekomjernosti govora i oskudnog govora. Prekomjernost završava brbljavošću, a oskudni govor je pokazatelj nemoći i nesposobnosti.”[29]

11. Imam Bakir, mir s njim: “Smatram ružnim da mjera govora kod čovjeka bude veća od mjere znanja, kao što smatram ružnim da mu mjera znanja bude veća od mjere mudrosti.”[30]

12. Imam Hadi, mir s njim: “Neznalica je zatočenik svoga jezika.”[31]

Vrijednosti govora i šutnje

1. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, kada je bio upitan šta je vrjednije, govor ili šutnja: “Oboje ima nedostatke, a kada su čisti od nedostataka, govor je bolji od šutnje.” Neko reče: “Kako to, o sine Poslanikov?” On reče: “Zato što Allah, dž.š., nije poslao vjerovjesnike sa šutnjom, već ih je poslao s govorom. Džennet se, također, ne zarađuje šutnjom, niti prijateljstvo Božije postaje nekom obavezno šutnjom, niti se ko od Vatre šutnjom zaštitio; sve pobrojano se postiže govorom.”[32]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Govor je osvježenje za ruh, a šutnja za razum.”[33]

Prednost šutnje nad govorom

1. Lukman, a.s., svome sinu: “Sine moj, ako držiš da je govor srebro, pa zaista je šutnja od zlata.”[34]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije dostojno da znalac šuti o svom znanju, niti je dostojno da neznalica šuti o svom neznanju. Allah, dž.š., kaže: Pitajte one koji znaju ako vi ne znate![35]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Šutnja je bolja od kazivanja zla, a kazivanje dobra je bolje od šutnje.”[36]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nema dobra u šutnji pri mudrosti, kao što nema dobra ni u govoru s neznanjem.”[37]

5. Imam Ali, mir s njim: “Svaka šutnja u kojoj se ne razmišlja je nemar.”[38]

6. Imam Ali, mir s njim: “Šutnja kojom stičeš smirenost bolja je od govora koji ti navlači odjeću sramote.”[39]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Vjerniku se pišu dobra djela sve dok šuti, a kada progovori, pišu mu se dobra djela ili grijesi.”[40]

Najbolji govor

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji govor je Allahov govor.”[41]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji govor je onaj koji nije neprijatan za uši i koji, da bi bio shvaćen, ne zamara umove.”[42]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji govor je onaj kojeg krasi usklađenost i kojeg razumiju svi.”[43]

4. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji govor je onaj koji nije ni obilan, ni oskudan.”[44]

Vrijednost lijepog govora

I govorite s ljudima lijepo.[45]

Reci robovima Mojim da govore ono što je bolje jer šejtan sije razdor među njima; šejtan je, zaista, otvoreni čovjekov neprijatelj.[46]

1. Poslanik, s.a.v.a., kada ga je neko upitao za najbolja djela: “Nekoga nahraniti i lijepo govoriti.”[47]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Lijep govor uvećava imetak i proširuje opskrbu, odgađa smrt, širi omiljenost u porodici i uvodi u Džennet.”[48]

3. Imam Bakir, mir s njim, o riječima Božijim: I govorite s ljudima lijepo: “Govorite ljudima ono najljepše što volite da o vama govore.”[49]

4. Imam Sadik, mir s njim: “O sljedbenici, budite nam ukras, a ne budite ruglo, govorite s ljudima lijepo, čuvajte svoje jezike i spriječite ih od prekomjerna i ružna govora!”[50]


[1] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/537/45.

[2] Nehdžu-l-belaga, mudrost 394.

[3] El-Bihar, 71/293/63.

[4] Gureru-l-hikem, 5322.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 216.

[6] Gureru-l-hikem, 2722.

[7] Isto, 2675.

[8] Isto, 8496.

[9] Isto, 5551.

[10] El-Bihar, 2/55/28.

[11] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/540/51.

[12] Isto, 3/537/46.

[13] Emali-s-Saduk, 37/4.

[14] Gureru-l-hikem, 6283.

[15] Isto, 2637.

[16] El-Bihar, 78/127/10.

[17] Mustedreku-l-vesail, 9/33/10127.

[18] Gureru-l-hikem, 2720.

[19] Nehdžu-l-belaga, mudrost 123.

[20] Kenzu-l-‘ummal, 44176.

[21] Emali-t-Tusi, 3/1.

[22] Gureru-l-hikem, 2680.

[23] El-Bihar, 71/290/62.

[24] Nehdžu-l-belaga, mudrost 391.

[25] Gureru-l-hikem, 4084.

[26] Nehdžu-l-belaga, mudrost 349.

[27] Isto, mudrost 382.

[28] Gureru-l-hikem, 2182.

[29] Isto, 1854.

[30] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 7/92.

[31] Ed-Duretu-l-bahire, 41.

[32] El-Bihar, 71/274/1.

[33] Isto, 71/276/6.

[34] El-Kafi, 2/114/6.

[35] Kenzu-l-‘ummal, 29264; En-Nahl, 43.

[36] El-Bihar, 71/294/64.

[37] Nehdžu-l-belaga, mudrost 182.

[38] El-Bihar, 71/275/2.

[39] Gureru-l-hikem, 5867.

[40] El-Kafi, 2/116/21.

[41] Sunenu-n-Nesai, 3/58.

[42] Gureru-l-hikem, 3371.

[43] Isto, 3304.

[44] Isto, 4969.

[45] El-Bekare, 83.

[46] El-Isra, 53.

[47] El-Bihar, 71/312/12.

[48] Emali-s-Saduk, 12/1.

[49] El-Kafi, 2/165/10.

[50] Emali-s-Saduk, 327/17.

  • 5 Decembra, 2022