Oštroumni

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Oštroumni

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Oštrouman je onaj koji potčini dušu (nefs) i radi za ono što će doći nakon smrti.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan ko su najoštroumniji vjernici: “Oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najozbiljnije pripremaju za nju.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Najveća oštroumnost je bogobojaznost, a najveća glupost

je razvrat.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Najoštroumniji ljudi su oni koji preispituju svoje duše i rade za ono što je nakon smrti. Najveći glupani su oni koji slijede strasti svoje duše, a očekuju od Allaha ispunjenje želja.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Oštrouman je onaj koji spozna svoju dušu i svoja djela učini iskrenim.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Oštrouman je onaj kojem dan današnji bude bolji od jučerašnjeg i koji odbije pogrdu od sebe.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa najoštroumnijim ljudima: “Onaj koji razluči svoj Pravi put od zablude i uputi se Pravim putem.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Od vas je najoštroumniji onaj koji je najbogobojazniji.”[8]


[1] Mekarimu-l-ahlak, 2/368/2661.

[2] Ez-Zuhd lil-Husejn ibn Seid, 78/211.

[3] El-Bihar, 77/115/8.

[4] Isto, 77/92/250.

[5] Gureru-l-hikem, 1139.

[6] Isto, 1797.

[7] El-Bihar, 77/378/1.

[8] Gureru-l-hikem, 2839.

  • 5 Decembra, 2022