Blagost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Blagost

Vrijednost blagosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Blagost nije došla ni sa čim, a da to nije uljepšala, i nijedna stvar nije lišena blagosti, a da je to nije unakazilo.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nisu se dvojica ljudi družili, a da Allahu nije draži i da nema veću nagradu onaj ko je prema svome prijatelju blaži i dobrostiviji.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah zaželi porodici dobro, On joj otvori vrata blagosti.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najrazumniji od ljudi je onaj ko je najblaži prema ljudima.”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je blag i voli blagost u svim poslovima.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Blagost je ključ uspjeha.”[6]

7. Imam Bakir, mir s njim: “Svaka stvar ima ključ, a ključ imana je blagost.”[7]

8. Imam Kazim, mir s njim: “Blagost je pola života.”[8]

Blagost u ibadetu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ova vjera je postojana, zato se udubite u nju lagano. Nemojte Allahovim robovima ibadet činiti mrskim pa da budete kao jahač nasred puta, koji niti je dovršio putovanje niti je ostavio jahalicu.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Privoli svoju dušu na služenje Allahu; budi nježan prema njoj i ne prisiljavaj je. Iskoristi njenu spontanost i vedrinu osim kada su u pitanju dužnosti koje su ti naređene. Zaista se one moraju obavljati u za njih određeno vrijeme.”[10]

Plodovi blagosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je u blagosti uvećanje i blagoslov. Onome ko uskraćuje blagost, uskraćeno je dobro.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Blagost olakšava teškoće i pojednostavljuje teške puteve.”[12]

3. Imam Husejn, mir s njim: “Onome ko u razmišljanju ne dolazi do rješenja i ne nalazi pravog izlaza, ključ rješenja je blagost.”[13]

4. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Posljednje što je Hidr savjetovao Musau, a.s., bilo je to da se niko ne odnosi blago prema drugome na Ovome svijetu, a da i Allah, dž.š., na Sudnjem danu neće biti blag prema njemu.”[14]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Svako ko bude blag u svom poslu dobit će ono što želi od ljudi.”[15]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ako želiš biti poštovan, postupaj blago, a ako želiš biti ponižen, postupaj grubo.”[16]


[1] El-Kafi, 2/119/6.

[2] Isto, 2/120/15.

[3] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 6/339.

[4] Emali-s-Saduk, 28/4.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 5370; Sahihu-l-Buhari, 6415.

[6] Gureru-l-hikem, 294.

[7] El-Kafi, 2/118/1.

[8] Isto, 2/120/11.

[9] Isto, 2/86/1.

[10] Nehdžu-l-belaga, pismo 69.

[11] El-Kafi, 2/119/7.

[12] Gureru-l-hikem, 1778.

[13] El-Bihar, 78/128/11.

[14] El-Bihar, 73/386/6.

[15] El-Kafi, 2/120/16.

[16] El-Bihar, 78/629/109.

  • 23 Novembra, 2022