Životinje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Životinje

Prava životinja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada je vidio devu povezanih nogu i na njoj opremu, upitao je: “Gdje je njen vlasnik? Recite mu da se pripremi za polaganje računa na Sudnjem danu!”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah voli dobrostivost i pomaže je. Zato, uvijek kada jašete mršave četveronošce, pustite ih da se odmore. Ako zemlja bude neplodna i suha, brzo ih provedite, a ako bude plodno tlo, pustite ih da se odmore.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jašite zdrave četveronošce i čuvajte im zdravlje. Ne koristite ih kao govornice za svoje govore na putevima i tržnicama. Često je jahalica bolja od svog jahača i više se sjeća Uzvišenog Allaha od njega.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Životinja ima šest prava kod svoga vlasnika: da je nahrani uvijek kada sjaše, da joj ponudi vodu kada prolazi pored nje, da je ne udara bez razloga, da je ne tovari više nego što može podnijeti, da ne prelazi sa njom više od onoga što je u njenoj moći, da se na njoj ne zadržava predugo.”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne udarajte životinje po licu, jer one veličaju i hvale Allaha.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Bludnica je prošla pored psa koji je kraj bunara od žestine žeđi isplazio jezik i samo što nije krepao. Ona skide svoju obuću, zaveza je za mahramu i izvadi vode za njega. Allah joj je oprostio zbog ovoga djela.”[6]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema životinje, bilo da je ptica ili nešto drugo, a da se na Sudnjem danu neće zbog nje polagati račun, ako ju se ubije bez razloga.”[7]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako neko ubije vrapca bez razloga, taj vrabac će se na Sudnjem danu žaliti Allahu i kazat će: ‘O Gospodaru moj, taj me je ubio bez razloga, a nije me ubio iz koristi.’”[8]

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako bi vam bila oproštena nepravda koju činite životinjama, mnogi grijesi bi vam bili oprošteni.”[9]

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zar nisi u strahu od ove životinje koju ti je Allah dao u vlasništvo? Ona mi se žalila na tebe da je držiš gladnu i zamaraš.”[10]

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka je Allahovo prokletstvo na onoga koji unakazuje životinju.”[11]

12. Ibn Abbas: “Allahov Poslanik je zabranio ubijanje svega što ima dušu, osim kada nanosi štetu.”[12]

13. Imam Sadik, mir s njim: “Žena će biti kažnjena zbog mačke koju je držala zatvorenom dok nije umrla od žeđi.”[13]


[1] El-Bihar, 7/276/50.

[2] El-Kafi, 2/120/12.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 24957.

[4] Mustedreku-l-vesail, 8/258/9393.

[5] El-Kafi, 6/538/4; El-Hisal, 618/10.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 43116.

[7] Isto, 39968.

[8] Isto, 39971.

[9] Isto, 24973.

[10] Isto, 24982.

[11] Isto, 24971.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 39981.

[13] Mekarimu-l-ahlak, 1/280/864.

  • 18 Novembra, 2022