Život

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Život

1. Imam Ali, mir s njim: “Znaj da nema stvari s kojom se njen posjednik ne zasiti i zamori, osim života, jer u smrti ne nalazi smiraj.”[1]

 

Voda i život

Mi od vode sve živo stvaramo.[2]

1. Imam Sadik, mir s njim: “Okus vode je život.”[3]

 

Šta je bolje od života?

1. Imam Askeri, mir s njim: “Bolje od života je ono zbog čega kada ga izgubiš zamrziš život, a gore od smrti je ono zbog čega kada ti se desi poželiš smrt.”[4]

 

Istinski život

1. Imam Ali, mir s njim: “Nema života, osim sa vjerom, niti smrti, osim sa poricanjem i napuštanjem čvrstoga uvjerenja.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Jednoboštvo je život za dušu.”[6]


[1] Nehdžu-l-belaga, govor 133.

[2] El-Enbija, 30.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 370.

[4] Isto, 489.

[5] El-Iršad, 1/296.

[6] Gureru-l-hikem, 540.

  • 18 Novembra, 2022