Božija imena

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Božija imena

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog 

Od Sulejmana je i glasi: U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog![1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Bismilla je ključ svake knjige.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaki važan posao koji se ne otpočne sa Bismillahir-rahmanir-rahim ostaje bez završetka.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ne izostavljaj izgovaranje bismille čak i ako nakon nje govoriš stihove.”[4]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Nekada neki od naših sljedbenika počnu posao bez bismille, pa ih zbog toga Allah, dž.š., stavi na muke da bi ih time podsjetio na zahvalu Allahu.”[5]

Najveće Allahovo ime

1. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je najveće Allahovo ime od sedamdeset i tri slova. Od toga je Asif imao jedno slovo. Njega je izgovorio i propala je zemlja između njega i prijestolja Belkise, pružio je ruku i uzeo prijestolje. Potom je zemlju vratio kao što je i bila, brže od treptaja oka. Sedamdeset i dva slova najvećeg Allahova imena su kod nas, a preostalo jedno je kod Allaha, dž.š., koga je On uzeo za Sebe u skrivenom znanju.”[6]


[1] En-Neml, 30.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 2490.

[3] Isto, 2491.

[4] El-Kafi, 2/672/1.

[5] Nuru-s-sekalejn, 1/7/20.

[6] El-Bihar, 14/113/5.

  • 26 Novembra, 2022