Vlast

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vlast

Vlasnik

Reci: “O Allahu, Koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti Si uistinu, Svemoćan![1] Samo je Allahova vlast na Nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraća![2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Srdžba Božija je nad svakim ko umisli da je on vladar vladara. Nema vladara, osim Allaha, dž.š.!”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Svaki posjednik, osim Njega, posjedovan je.”[4]

Miješanje s vladarima

1. Imam Ali, mir s njim: “Nemoj često ići kod vladara, jer ako se družiš s njima, dosadit će ti, a ako budeš iskren prema njima, varat će te.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Imati povlašten položaj kod vladara ključ je neprilika i sjeme smutnje.”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “More nema komšije, vladar nema prijatelja, a zdravlje nema cijenu.”[7]

Najbolji vladari

1. Imam Ali, mir s njim: “Najvrjedniji vladar je onaj koji vlada sobom i koji proširi pravdu.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji vladari su oni koji umrtve nepravdu, a ožive pravdu.”[9]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji vladari stanjem su oni u čije vrijeme ljudi dobro žive i koji rašire pravednost među podanicima.”[10]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji vladari su oni kojima su date tri osobine: blagost, darežljivost i pravednost.”[11]

Vladar

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najnesretniji ljudi su vladari.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Na vladaru je da prije vojske odgoji samoga sebe.”[13]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onome koji svoju vlast stavi na raspolaganje svojoj vjeri, pokoriti će se svaki vladar, a onaj koji svoju vjeru stavi na raspolaganje svojoj vlasti, navest će i druge ljude da tako postupe.”[14]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nesreća za vladara je loše ponašanje, a nesreća ministara je nečista savjest.”[15]

5. Imam Ali, mir s njim: “Kada se vlast utemelji na pravednosti i uspostavi na stubovima razuma, Bog će pomoći vladareve prijatelje, a neprijatelje će ostaviti usamljenim.”[16]


[1] Ali ‘Imran, 26.

[2] En-Nur, 42.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 45244.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 65.

[5] Gureru-l-hikem, 10321.

[6] Isto, 2184.

[7] El-Hisal, 223/51.

[8] Gureru-l-hikem, 3206.

[9] Isto, 5005.

[10] Isto, 3261.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 319.

[12] Miškatu-l-envar, 226.

[13] Gureru-l-hikem, 4940.

[14] Isto, 9016.

[15] Isto, 3928.

[16] Isto, 4118.

  • 19 Decembra, 2022