Šala

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Šala

Pohvala šale

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se šalim, ali govorim samo istinu.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je veseo i duhovit, a licemjer je smrknut i ljut.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a., kada mu je došla jedna starica, reče joj da starice ne ulaze u Džennet. Ona poče plakati. Poslanik reče: “Zaista ti toga Dana nećeš biti starica. Rekao je Allah, dž.š.: Stvaranjem posebnim ćemo ih stvoriti i djevicama ih učiniti.[3]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., voli one koji se u društvu šale, ali ne bestidnim govorom.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Nema vjernika, a da u njemu nema du‘abe.” Kaže prenosilac: “Upitah: ‘A šta je to du‘abe?’ On reče: ‘Šaljivdžija.’”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim, je rekao Junusu Šejbaniju: “Šalite li se među sobom?” Odgovori: “Malo.” On reče: “Nemojte tako, jer šala spada u lijepo ponašanje: pomoću nje uveseljavaš svoga brata. Poslanik, s.a.v.a., u nastojanju da nekoga razveseli, šalio bi se s njim.”[6]

Pokuđenost šale

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ne šali se, da ne bi izgubio otmjenost, ne laži, da ne bi izgubio svjetlost!”[7]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Previše šale odnosi čast.”[8]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ne našali se čovjek, a da ne odbaci djelić svoga razuma.”[9]

4. Imam Ali, mir s njim: “Šala ostavlja za sobom prikrivenu mržnju.”[10]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko se šali, postane lahak u očima drugih.”[11]

6. Imam Ali, mir s njim: “Koliko je neozbiljnosti koje završe ozbiljno.”[12]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Šala, to je mala uvreda.”[13]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Ne šali se, jer će ti nestati svjetlosti.”[14]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Kada nekog voliš, nemoj se s njim ni šaliti, ni raspravljati.”[15]


[1] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 6/330.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 49.

[3] Tenbihu-l-havatir, 1/112; El-Vaki‘a, 36.

[4] El-Kafi, 2/663/4.

[5] Isto, 2/663/2.

[6] Isto, 2/663/3.

[7] Mekarimu-l-ahlak, 2/321/2656.

[8] Emali-s-Saduk, 223/4.

[9] Nehdžu-l-belaga, mudrost 450.

[10] Tuhafu-l-‘ukul, 86.

[11] Biharul-envar, 77/235/3.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 85.

[13] El-Kafi, 2/665/15.

[14] Emali-s-Saduk, 436/3.

[15] El-Kafi, 2/664/9.

  • 19 Decembra, 2022