Potvora

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Potvora

1. Imam Sadik, mir s njim: “Ko krivo optuži vjernika, iman mu se u srcu otopi kao što se so topi u vodi.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko krivo optuži svog brata u vjeri, među njima nestaje poštivanja.”[2]

  

Zabrana odlaska na mjesta koja izazivaju sumnjičenje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najpreči da se sumnjiči je onaj koji sjeda sa ljudima koji zaslužuju sumnjičenje.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se mjesta sumnje i društva osumnjičenog za zlo, jer zaista, loš drug vara svog sugovornika.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko se zaustavlja na mjestu sumnje neka ne okrivljuje onoga ko loše misli o njemu.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko ide na nečasna mjesta, bit će sumnjičen.”[6]


[1] El-Kafi, 2/361/1.

[2] Isto, 2/361/2.

[3] Emali-s-Saduk, 28/4.

[4] El-Bihar, 75/90/2.

[5] El-Bihar, 75/90/4.

[6] El-Bihar, 75/91/8.

  • 14 Novembra, 2022