Nagrada

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nagrada

1. Imam Ali, mir s njim: “Nagrada za djelo bolja je od djela.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nagrada Onoga svijeta odvodi u zaborav teškoće Ovoga svijeta.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Allah Uzvišeni odredio je nagradu za pokornost Njemu i kaznu za griješenje prema Njemu, da bi sačuvao ljude od patnje i uveo ih u Svoj Džennet.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nagrada za djelo je primjerena njegovoj težini.”[4]

 

Najveća nagrada

1. Imam Ali, mir s njim: “Najveća nagrada je nagrada za pravednost.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nagrada za džihad je najveća nagrada.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Dvije su stvari čija se nagrada ne može izmjeriti: oprost i pravednost.”[7]

 

 Kada se čuje da za neko djelo slijedi nagrada

1. Imam Bakir, mir s njim: “Kome stigne vijest da za neko djelo slijedi nagrada od Allaha i on učini to djelo da bi stekao tu nagradu, ona će mu biti data čak i ako predaja koja je do njega došla ne bude onakva kakvu je on čuo.”[8]


[1] Gureru-l-hikem, 4688.

[2] Isto, 4692.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 368.

[4] Gureru-l-hikem, 4690.

[5] Isto, 3387.

[6] Isto, 4695.

[7] Isto, 5769.

[8] El-Kafi, 2/87/2.

  • 14 Novembra, 2022