Zadržavanje robe dok ne poskupi

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zadržavanje robe dok ne poskupi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo vjerolomnici.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo grješnici.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je uzrok uskraćenosti.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je priroda nečasnih ljudi.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je niskost.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je naporna jahalica.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Naprezati se radi zadržavanja robe dok ne poskupi svojstvo je neukih.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim, kada je Aštara slao za namjesnika u Egipat: “Znaj uz to da su mnogi od njih trgovci i privrednici vrlo uskogrudi i pretjerano škrti, da gomilaju dobra zarađivanjem nepoštenim, te da određuju cijenu visoku dobara u prodaji. To je izvor zla za svijet obični, a sramota za službenike uprave. Zato, spriječi zadržavanje dobara dok ne poskupe, jer je Poslanik, mir i blagoslov Allahov s njim i njegovim, to zabranio.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Ni u jednom zadržavanju robe koje nanosi štetu ljudima i uvećava cijene nema nikakva dobra.”[9]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, dž.š., učinio je dobro robovima u pogledu zrna (pšenice) time što je poslao žižak, jer da je drugačije, vladari bi ga pohranjivali kao što pohranjuju zlato i srebro.”[10]

Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Proklet je onaj koji zadržava robu dok ne poskupi.”[11]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi na našoj pijaci je poput nevjernika u Allahovoj Knjizi.”[12]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je samo loš rob onaj koji zadržava robu dok ne poskupi! Ako Uzvišeni Allah smanji cijene, zapada u tugu, a ako ih uveća, raduje se.”[13]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Oni koji zadržavaju robu dok ne poskupi i ubice ljudi bit će proživljeni u Džehennemu na istom stepenu.”[14]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko hranu pohrani četrdeset dana u iščekivanju da ona poskupi, odrekao se Allaha i Allah se odrekao njega.”[15]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko kupi hranu i zadrži je četrdeset jutara, želeći time da je skupo proda muslimanima, i potom je proda i svu zaradu udijeli kao sadaku, to mu neće biti nadoknada za ono što je učinio.”[16]

7. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi je uskraćen za svoje blagodati.”[17]

8. Imam Ali, mir s njim: “Škrtac koji zadržava robu dok ne poskupi stiče za onoga koji mu neće zahvaliti i kreće se prema Onome Koji mu neće prihvatiti opravdanje.”[18]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 9738.

[2] Isto, 9723; Sahihu Muslim, 3013.

[3] Gureru-l-hikem, 256.

[4] Isto, 607.

[5] Isto, 112.

[6] El-Kafi, 8/19/4.

[7] Gureru-l-hikem, 9349.

[8] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[9] Mustedreku-l-vesail, 13/274/15337.

[10] El-Bihar, 103/87/3.

[11] El-Bihar, 62/292; Kenzu-l-‘ummal, 9716.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 9717; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 2167.

[13] Isto, 9715; El-Mu‘džemu-l-kebir, 16943.

[14] Isto, 9739.

[15] El-Bihar, 62/292.

[16] Emali-t-Tusi, 676/1427.

[17] Gureru-l-hikem, 465.

[18] Isto, 1842.

  • 17 Novembra, 2022