Skrušenost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Skrušenost

Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomene?[1]

1. U hadisu o Miradžu: “Nije Me spoznao rob i postao skrušen, a da nije svaka stvar pred njim postala ponizna.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kako li je samo skrušenost dobra pomoć dovi!”[3]

3. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: “Utječem se Tebi od duše nezasitne i trbuha nezasitna i srca koje nije skrušeno.”[4]

 

Osobina skrušenih

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su znaka skrušenih: obraćanje pažnje na Allaha u samoći i javno, činjenje lijepih djela, razmišljanje o Sudnjem danu i tiho obraćanje Allahu.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kome je srce skrušeno, i ostali organi tijela su mu skrušeni.”[6]


[1] El-Hadid, 16.

[2] Iršadu-l-kulub, 203.

[3] Gureru-l-hikem, 9945.

[4] Ikbalu-l-a‘mal, 1/174.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 20.

[6] Gureru-l-hikem, 8172.

  • 18 Novembra, 2022