Nemar, bezbrižnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nemar, bezbrižnost

Izbjegavanje bezbrižnosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Bezbrižnost je zalutalost.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “O kakve li tuge za sve nemarne da im život bude dokaz protiv njih i da ih dani njihovi odvedu u propast!”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Otrijezni se, o slušatelju, od opijenosti svoje, i probudi se iz sna nemarnosti i uspori svoju užurbanost!”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi što zanemareni nećete biti, o vi, koji izostavljate zavjet koji je uzet od vas! Što vas vidim kako od Boga odlazite, a drugom žudite?!”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Koliko je samo nemarnih ljudi koji tkaju tkaninu da bi im odjeća bila, ali im ćefin postane, i koji grade kuću da bi se u njoj nastanili, a ona postane njihov mezar.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ukoliko je šejtan neprijatelj, pa čemu nemar?!”[6]

Šta sprječava da se bude nemarnim

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerre! Namjeravaj činiti dobra djela, pa i ako ih ne izvršiš, kako ne bi bio upisan među nemarne.”[7]

2. Imam Ali, mir s njim: “Trajnim spominjanjem Allaha, dž.š., skida se nemar.”[8]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko spozna vrijeme, ne zaboravlja pripravnost.”[9]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Svaki vjernik koji čuva propisane namaze i obavlja ih u svoje vrijeme, on kao takav nije od nemarnih.”[10]

Znak nemarnog

1. Lukman, a.s., savjetujući svoga sina: “Sinak, za svaku stvar ima znak kojim se prepoznaje i po kojem je poznata. Nemaran čovjek ima tri znaka: nepažnja, zabava i zaborav.”[11]

2. Imam Hasan, mir s njim: “Nemar, to je da napustiš džamiju i da se pokoravaš pokvarenjaku.”[12]

Tragovi nemarnosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Kome se oduži nemar, hitro će mu doći propast.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Onome nad kojim prevlada nemar umire srce.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Trajanje nemarnosti osljepljuje oštroumnost.”[15]

4. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se nemara i samoobmane davanja prilike, zaista nemar uništava djela.”[16]

Pohvalnost zanemarivanja (gledanja kroz prste)

1. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je polovina razumnog čovjeka tolerancija, a druga polovina je praviti se da ne vidiš.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Od najčasnijih postupaka plemenitog jest da se pravi da ne primjećuje ono što zna (tuđe pogreške).”[18]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Valjan društveni i zajednički život jeste postizanje pune mjere čije su dvije trećine pronicljivost i razboritost a jedna zanemarivanje (tuđih pogrešaka).”[19]


[1] Gurerul-hikem, 196.

[2] Nehdžul-belaga, govor 64.

[3] Isto, govor 153.

[4] Isto, govor 175.

[5] Biharul-envar, 77/401/26.

[6] Isto, 78/190/1.

[7] Mekarimul-ahlak, 2/378/2661.

[8] Gurerul-hikem, 4269.

[9] Et-Tevhid, 74/27.

[10] El-Kafi, 3/270/14.

[11] El-Hisal, 121/113.

[12] Biharul-envar, 78/115/10.

[13] Gurerul-hikem, 8318.

[14] Isto, 8430.

[15] Isto, 5146.

[16] Isto, 2717.

[17] Isto, 2378.

[18] Nehdžul-belaga, mudrost 222.

[19] Tuhaful-‘ukul, 359.

  • 7 Decembra, 2022