Služenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Služenje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Muslimanu koji bude služio skupinu muslimana Allah će u istom broju podariti sluga u Džennetu.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Usluga vjernika bratu vjerniku stepen je čija se nagrada može doseći samo nečim tome sličnim.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Vjernici su sluge jedni drugima.” Džemil reče: “Kako su jedni drugima sluge?” Imam reče: “Jedni drugima su od koristi.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Budi na usluzi svome bratu, ali ako te bude iskorištavao, nemoj to činiti.”[4]


[1] El-Kafi, 2/207/1.

[2] Mustedreku-l-vesail, 12/429/14524.

[3] El-Kafi, 2/167/9.

[4] El-Ihtisas, 243.

  • 18 Novembra, 2022