Darežljivost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Darežljivost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Darežljivost je uzvišena ćud Allahova.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nema prijatelja, a da ga nije po prirodi učinio sklonim darežljivosti.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost je bliskost (Allahu).”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Razum nije podržan, osim darežljivošću.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost je plod razuma, a skromnost dokaz plemenitosti.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Darežljivost sije sjeme ljubavi.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Darežljivošću se stiče ljubav i uljepšava ahlak.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Darežljivost je ahlak vjerovjesnika i stub imana. Nema vjernika ako nije darežljiv i nema darežljivog ako ne posjeduje čvrsto uvjerenje i uzvišeno stremljenje, jer je darežljivost zraka čvrstog uvjerenja. Ko spozna cilj, njemu je neznatno ono što udjeljuje.”[8]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji od vas su velikodušni, a najgori tvrdice.”[9]

Darežljivi

1. “Musau, a.s., je objavljeno: ‘Ne ubijaj Samirijja jer je on darežljiv čovjek.’”[10]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Darežljivi je blizak Allahu, blizak ljudima i blizak Džennetu.”[11]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pređi preko greške darežljiva čovjeka jer Allah njega pomaže kada god posrne.”[12]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Darežljiv mladić uprljan grijesima draži je Allahu, dž.š., od pobožnog starca tvrdice.”[13]

5. Imam Rida, mir s njim: “Darežljiv čovjek jede hranu kod drugih ljudi da bi i oni jeli kod njega, a škrtac ne jede hranu kod drugih ljudi da ni oni ne bi jeli kod njega.”[14]

Granica darežljivosti

Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.[15]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najdarežljiviji čovjek je onaj koji dadne zekat na svoj imetak.”[16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Velikodušnost je da svoj imetak dobrovoljno udjeljuješ, a da prema tuđem imetku budeš suzdržan.”[17]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek velikodušan i plemenit je onaj ko udjeljuje svoj imetak ondje gdje priliči.”[18]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Darežljivost je ono davanje koje nije potaknuto molbom, a ono koje je potaknuto molbom rezultat je srama i izbjegavanje prijekora.”[19]

5. Imam Askeri, mir s njim: “Darežljivost ima mjeru, ako se ona pređe to je rasipanje.”[20]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 15926.

[2] Isto, 16204.

[3] El-Bihar, 72/193/9.

[4] Isto, 78/7/59.

[5] Gureru-l-hikem, 2145.

[6] Isto, 306.

[7] Isto, 1600.

[8] El-Bihar, 71/355/17.

[9] Isto, 71/350/3.

[10] El-Kafi, 4/41/13.

[11] El-Bihar, 73/308/37.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 16212.

[13] El-Bihar, 73/307/34.

[14] Isto, 71/352/8.

[15] El-Isra, 29.

[16] El-Bihar, 77/122/2.

[17] Gureru-l-hikem, 1928.

[18] El-Bihar, 71/353/11.

[19] Isto, 71/357/21.

[20] Isto, 69/407/115.

  • 24 Novembra, 2022