Haridžije

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Haridžije

Reci: “Hoćete li da vam kažem čija djela će biti najnesretnija? To su oni čiji će trud u životu na Ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade!”[1]

1. Kenzu-l-‘ummal: “Na dan Bitke na Hunejnu Poslanik, s.a.v.a., je dijelio zrnca zlata. Jedan čovjek naiđe tuda i reče: ‘O Muhammede, budi pravedan!’ Poslanik reče: ‘Teško tebi! Ko je pravedan ako ja nisam pravedan?!’ (ili je rekao: ‘Gdje ćeš nakon mene naći pravdu?’) Potom reče: ‘Ubrzo će doći ljudi slični ovome, koji će tražiti Božiju Knjigu, a biće njeni neprijatelji. Čitat će Božiju Knjigu, ali im to neće prelaziti grla. Glave su im obrijane. Kada se pojave, odsijecite im glave.’”[2]

2. Imam Ali, mir s njim, kada je čovjek u njegovom prisustvu proučio spomenuti ajet: “Stanovnici Haruraa (haridžije) bit će od njih.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., kako kaže: ‘U posljednjem vremenu doći će narod – oni će biti mladi ljudi, punoljetni, ali nerazumni. Govor će im biti najbolji govor dobrih ljudi. Više će obavljati namaz od vas. Više će učiti Kur'an od vas. Iman im neće prelaziti ključnu kost (ili je rekao: ‘grla njihova’) Izlazit će iz vjere kao što strijela izlijeće iz luka. Ubijajte ove ljude.’”[4]

 

Nakon pogibije haridžija

1. Imam Ali, mir s njim, kada je prošao pored mjesta pogibije haridžija: “Teško vama! Onaj ko vas je obmanuo, nanio vam je štetu.” Upitao ga je neko: “Ko ih je obmanuo, o Zapovjedniče pravovjernih?” On reče: “Šejtan zavodnik, duša sklona zlu. Obmanuo ih je ispraznim željama i time im otvorio vrata griješenja. Obećao im je pobjedu, a potom ih je gurnuo u Džehennem.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim, kada su ga izvijestili da su sve haridžije izginule: “Ne, Allaha mi! Oni su još sjeme u kičmama muškaraca i maternicama žena. I kada se god pojavi rog njihov, bit će odsječen, sve dok od njih ne preostanu samo lupeži i pljačkaši!”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, izbio sam oko pobuni. Niko osim mene nije istupio prema njoj kada je tama njezina nadolazila, a bjesnilo njezino bilo žestoko.”[7]

Imamova zabrana ubijanja haridžija

1. Imam Ali, mir s njim: “Ne ubijajte haridžije poslije mene, jer onaj ko traži istinu, ali je ne nalazi, nije jednak onome koji traži neistinu pa je nalazi!”[8]


[1] El-Kehf, 103–104.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 31610.

[3] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebi-l-Hadid, 2/278.

[4] Isto, 2/267.

[5] Isto, 19/235.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 60.

[7] Isto, govor 93.

[8] Isto, govor 61.

  • 18 Novembra, 2022