Svršetak

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Svršetak

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je stalno u strahu od lošega svršetka i dok ne stigne vrijeme čupanja duše i ukazivanje Meleka smrti, nije siguran u dostizanje Allahova zadovoljstva.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nekada vjernik dugo vremena čini djela stanovnika Dženneta, ali potom njegov svršetak bude u djelima stanovnika Džehennema.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne divite se nikome sve dok ne vidite kakav je njegov svršetak. Čovjek dio svoga života, ili veći dio njega, čini dobra djela i da tako umre, ušao bi u Džennet, ali potom se promijeni i čini loša djela.”[3]

 

Postupci koji osiguravaju dobar svršetak

1. Imam Ali, mir s njim: “Ako želiš da te Allah sačuva lošeg svršetka, znaj da je svako dobro koje te zadesi od Allahove dobrostivosti i pomoći, a ono što te zadesi od zla, to ti je Allahovo odgađanje i iščekivanje (tvog pokajanja), blagost Njegova i oprost Njegov.”[4]

2. Imam Sadik, mir s njim, nekome od ljudi: “Ako želiš da ti je svršetak u dobru tako da umreš sa najboljim djelima, veličaj Allaha pravom Njegovim tako što Njegove blagodati nećeš koristiti u činjenju grijeha i nećeš se uzoholiti zbog Njegove blagosti prema tebi. Poštuj sve one koji nas spominju po dobru ili za sebe tvrde da nas vole.”[5]


[1] El-Bihar, 71/366/13.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 545.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 589.

[4] El-Bihar, 70/392/60.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/4/8.

  • 18 Novembra, 2022