Uobraženost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Uobraženost

Pokuđenost uobraženosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Blago onom koga nisu usmrtila pogubna sredstva uobraženosti.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Opijenost nemarom i uobraženošću traje duže nego opijenost opojnim sredstvima.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Koga obmane Ovaj svijet, prekinuta mu je veza sa srećom.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Između vas i savjeta je zastor nemara.”[4]

5. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Koliko samo ima uobraženih i zanesenih ljudi koji svoje vrijeme rasipaju u provodima i smijehu, jedući i pijući. A ne pitaju se nisu li su možda pokrenuli Božiju srdžbu zbog koje će biti sprovedeni u vatru džehennemsku.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ko se pouzda u tri stvari, obmanut je: da vjeruje u ono što je nemoguće, da se osloni na onoga u koga nema povjerenja i da žudi za onim što nije u njegovom posjedu.”[6]

Zavaravanje Allahom i neosnovana žudnja ka Njemu

Čovječe, šta te je obmanulo kod tvoga Gospodara Plemenitog? Koji te je stvorio pa učinio da si skladan i dao ti ravnotežu, i kakav je htio lik ti dao.[7]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ibn Mes‘ude, nemoj se zavarati Allahom i ne obmanjuj se svojim dobrima, znanjem, djelima, dobrotom i ibadetom.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Jedan od razloga očuvanja čistim od grijeha je da čovjek samoga sebe ne zavara Allahom.”[9]

3. Imam Ali, mir s njim: “U zavaravanje Allahom spada i da rob istrajava na grijehu, očekujući da mu Allah oprosti.”[10]

4. Imam Ali, mir s njim: “Koliko samo ima onih koji se dobrotom Božijom lagahno primiču kazni Njegovoj, koji se zavaraju zbog prikrivanja grijeha i koji su zavedeni govorom lijepim o njima.”[11]

Zavaravanje Dunjalukom

1. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se zavaravanja Dunjalukom, zato što Dunjaluk oduzima svako dobro koje dariva čovjeku, a uznemiri onoga ko je na njemu bezbrižan i ukorijenjen.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “U najveće obmane spada pouzdavanje u Dunjaluk.”[13]

Zavaravanje nefsom

1. Imam Ali, mir s njim: “Zavara te tvoj ugled, a on postane tvoje poniženje! Boj se lošeg postupka svoga, možda ćeš biti upućen!”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko je neznalica, zavarat će samoga sebe i svaki sljedeći dan bit će mu štetniji od prethodnog.”[15]


[1] Gurerul-hikem, 5973.

[2] Isto, 5651.

[3] Isto, 9224.

[4] Nehdžul-belaga, mudrost 282.

[5] Tuhaful-‘ukul, 282.

[6] Isto, 319.

[7] El-Infitar, 6-8.

[8] Mekarimul-ahlak, 2/350/2660.

[9] Tuhaful-‘ukul, 150.

[10] Tenbihul-havatir, 2/72.

[11] Nehdžul-belaga, mudrost 116.

[12] Gurerul-hikem, 2562.

[13] Isto, 5650.

[14] Biharul-envar, 78/83/86.

[15] Gurerul-hikem, 8744.

  • 7 Decembra, 2022