Slušanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Slušanje

Vrijednost slušanja sa razumijevanjem

1. Imam Ali, mir s njim: “Ako nisi učenjak koji govori, budi slušalac koji shvata.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da je najboljega sluha ono uho koje razumijeva opomenu i prihvata je.”[2]

Onaj čije uši ne čuju

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”[3]

1. Imam Ali, mir s njim: “Nije tako da svako srce razumijeva, da svako uho čuje i da svako oko vidi.”[4]

Ispravno slušanje

1. Imam Ali, mir s njim: “Navikni svoje uši na ispravno slušanje i ne slušaj ono što ti ne uvećava dobro.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko sluša spominjanje Allaha i sam je onaj koji spominje Allaha!”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko ispravno sluša, ubrzava korist.”[7]

Obaveze slušača

Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.[8]

1. Imam Ali, mir s njim: “Propisano je ušima da ne slušaju grijeh.” Rekao je Uzvišeni Allah: On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni.[9]


[1] Gureru-l-hikem, 4090.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 105.

[3] El-Mulk, 10.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 88.

[5] Gureru-l-hikem, 6234.

[6] Isto, 5579.

[7] Isto, 9243.

[8] El-Isra, 36.

[9] Nuru-s-sekalejn, 1/564/628.

  • 26 Novembra, 2022