Milostinja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Milostinja

Odličja sadake

Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva će ih tvoja sigurno smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zemlja Sudnjega dana je vatra osim hladovine vjerničke, zaista vjernikova milostinja pruža nad njim hladovinu.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Svaki će se čovjek naći u hladovini udijeljene milostinje dok se (na sudnjem Danu) bude sudilo ljudima.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista milostinja umanjuje srdžbu Gospodara.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Milostinja, to je štit od Vatre.”[5]

Allah, dž.š., preuzima milostinju

Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvata sadake, i da je samo Allah Onaj Koji prašta i da je On milostiv?![6]

1. Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Gospodar je rekao: ‘Nema nijedne stvari a da nisam nekog odredio za njeno uzimanje, osim milostinje – nju hitro uzimam Svojom rukom.’”[7]

Milostinja (sadaka) i odvraćanje nevolja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Milostinja odvraća sedamdeset vrsta nedaća, od kojih su najlakše lepra i gubavost.”[8]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Milostinja zatvara sedamdeset kapija zla.”[9]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Milostinja čuva od ružne smrti.”[10]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Udjeljujte milostinju i liječite svoje bolesne milostinjom zato što milostinja sprječava nesreće i bolesti, produžava život i uvećava vaša dobra djela.”[11]

5. Imam Ali, mir s njim: “Milostinja je djelotvoran lijek.”[12]

Milostinja je ključ opskrbe

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Uvećajte milostinju, bit ćete opskrbljeni!”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Prizivajte opskrbu milostinjom!”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kada osiromašite, trgujte s Bogom milostinjom!”[15]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ponekad osiromašim pa milostinjom trgujem sa Bogom.”[16]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Milostinja vraća dug i ostavlja za sobom blagostanje.”[17]

Svako dobro djelo je milostinja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik treba svakodnevno udjeljivati milostinju.” Upitaše ga: “Ko za to ima mogućnosti?” Reče: “Uklanjanje prepreka s puta – milostinja je; pokazati nekome put – milostinja je; obići bolesnika – milostinja je; naređivanje dobra – milostinja je; sprječavanje zla – milostinja je; odgovaranje na pozdrav – milostinja je.”[18]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako dobro djelo je milostinja.”[19]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvaj svoj jezik, jer to je milostinja koju udjeljuješ sebi.”[20]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ustezanje od zla je milostinja.”[21]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Milostinja koju voli Allah Svevišnji je ona koja uspostavlja red i mir među ljudima prilikom razdora i zbližava ih prilikom međusobnog udaljavanja.”[22]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ukazivanje gluhom čovjeku na značenje govora, bez uzrujavanja, ugodna je milostinja.”[23]

Najbolja milostinja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja je ona koju ti zdrav udijeliš, a osjećaš tvrdičluk kada se nadaš životu i plašiš se neimaštine. Ne odgađaj je do vremena kada ti duša u grlo stigne, pa kažeš: Toliko imetka dajte onome, a toliko onome, pazite – to je već njihovo!”[24]

  2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji čovjek je onaj koji udjeljuje koliko je u mogućnosti.”[25]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja je tajno davanje siromahu i trud siromaha.”[26]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najbolja milostinja je milostinja jezika, kojim možeš spriječiti proljevanje krvi, dolazak nevolja i postići dobro za tvoga brata vjernika.”[27]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja je da vjernik stekne znanje pa zatim njime poučava svoga brata vjernika.”[28]

6. Poslanik, s.a.v.a., kada je upitan u vezi sa najboljom milostinjom: “Milostinja koja se udijeli pakosnom rođaku.”[29]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja je hladovina šatora na Božijem putu.”[30]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja milostinja je u mjesecu Ramazanu.”[31]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Najbolja milostinja je rashlađivanje vrele jetre.”[32]

10. Imam Kazim, mir s njim: “Milostinja je da pomogneš slabom od najboljih.”[33]

Prednost tajne milostinje i njeni učinci

Lijepo je kada javno dajete sadaku, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. A Allah dobro zna ono što radite.[34]

1. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji način kojim tražilac bliskosti Bogu Slavnom i Uzvišenom traži tu bliskost jeste vjerovanje u Njega i Njegovog Poslanika… I milostinja tajna, koja pokriva grijehe, a javna, koja odbija smrt ružnu.”[35]

2. Imam Bakir, mir s njim, o Imamu Zejnu-l-Abidinu, mir s njim: “On je u tmini noći izlazio iz kuće, noseći na svojim leđima vreću, idući od kuće do kuće, kucajući na vrata i dajući ponešto svakom ko bi otvorio. Kad god bi udjeljivao sirotinji, sakrivao bi svoje lice da ga ne bi prepoznali.”[36]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ne udjeljuj pred očima ljudi, da bi te hvalili. Budeš li to činio, dobit ćeš svoju nagradu. Međutim, kada daješ desnicom da ljevica ne zna, Onaj u Čije ime udjeljuješ tajno nagradit

će te javno.”[37]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Boga, tajna milostinja bolja je od javnog udjeljivanja i, tako mi Boga, tajni ibadet bolji je od javnog!”[38]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Noćna milostinja umanjuje srdžbu Gospodara, briše velike grijehe i obračun čini lahkim, a dnevna uvećava imetak i produžava život.”[39]

Mjera milostinje

Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.[40]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji pretjeruje u davanju milostinje je poput onoga koji je ne udjeljuje.”[41]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Ne daji svome bratu ono čijim je davanjem za tebe veća šteta od koristi za njega.”[42]

Odredište milostinje

Siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena da zarađuju pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznat ćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima.[43]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije siromah onaj koji obilazi kuće proseći, niti onaj koji uzme jednu-dvije hurme ili jedan-dva zalogaja pa ode, već je siromah onaj čovjek koji je u bijedi, ali ima čast i dostojanstvo tako da ne pruža ruku da bi prosio i niko ne zna da je on u neimaštini da bi mu milostinju udijelio.”[44]

2. Imam Sadik, mir s njim, kada je upitan da li udijeliti milostinju onima što prose od kuće do kuće ili im ne dati, već udijeliti svojoj rodbini: “Ne, njima ne dajite, već milostinju spremite onima sa kojima ste u rodu jer za to imate veću nagradu.”[45]

3. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom o lišenom i o onome koji prosi, reče: “Lišeni nesretnik je onaj koji nema zarade u trgovini.”[46]

Pravila udjeljivanja

O vjernici, ne kvarite svoju sadaku prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u Onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli.[47]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Udjeljujte milostinju bez umišljenosti, jer umišljenost zaista uništava nagradu.”[48]

2. Imam Ali, mir s njim: “Odugovlačenje i prigovaranje obezvrjeđuju dobro djelo.”[49]


[1] Et-Tevbe, 103.

[2] El-Kafi, 4/3/6.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 16068.

[4] Isto, 16114.

[5] Vesailu-š-ši‘a, 6/258/17.

[6] Et-Tevbe, 104.

[7] El-Bihar, 96/134/68.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 15982.

[9] El-Bihar, 96/132/64.

[10] El-Kafi, 4/2/1.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 16113.

[12] Nehdžu-l-belaga, mudrost 7.

[13] A‘lamu-d-din, 333.

[14] El-Bihar, 78/68/13.

[15] Nehdžu-l-belaga, izreka 258.

[16] El-Bihar, 78/206/54.

[17] Isto, 96/134/68.

[18] Isto, 75/50/4.

[19] El-Hisal, 134/145.

[20] El-Kafi, 2/114/7.

[21] El-Bihar, 77/160/168.

[22] El-Kafi, 2/209/1.

[23] El-Bihar, 74/388/1.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 16251.

[25] Kenzu-l-’ummal, 16084.

[26] Isto, 16250.

[27] Kisasu-l-enbija, 188/235.

[28] Kenzu-l-‘ummal, 16357.

[29] Sevabu-l-a‘mal, 171/18.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 16362.

[31] Isto, 16249.

[32] El-Bihar, 96/172/8.

[33] Tuhafu-l-‘ukul, 414.

[34] El-Bekare, 271.

[35] Nehdžu-l-belaga, govor 110.

[36] El-Bihar, 46/89/77.

[37] El-Bihar, 78/284/1.

[38] El-Kafi, 4/8/2.

[39] El-Bihar, 96/125/39.

[40] El-Isra, 29.

[41] Kenzu-l-‘ummal, 16246.

[42] El-Kafi, 4/33/2.

[43] El-Bekare, 273.

[44] Kenzu-l-‘ummal, 16552.

[45] Sevabu-l-a‘mal, 171/20.

[46] El-Kafi, 3/500/12.

[47] El-Bekare, 264.

[48] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[49] Gureru-l-hikem, 1595.

  • 29 Novembra, 2022