Mržnja, zloba

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Mržnja, zloba

I nemoj smjestiti u srcima našim zlobu prema vjernicima![1]

I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti.[2]

1. Isa, a.s.: “O robovi Dunjaluka: brijete svoje glave, skraću jete košulje, spuštate glave, ali ne izbacujete mržnju iz srca!”[3]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada moj ummet ne bi imao međusobnu zlobu, nikada neprijatelj ne bi protiv njih ustao.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Mržnja je sjeme zla.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Zloba uništava dobra djela.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Najzlobnije srce je ono koje je pakosno.”[7]

Ono što srce ne smije mrziti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Dok je srce muslimana predano trima stvarima neće iznevjeriti niti će činiti zlo: iskrenost djela u ime Allaha, savjet predvodnicima i nerazdvajanje od skupine muslimana, jer zaista, njihov poziv obuhvata one koji su među njima.”

Utaja, potkradanje[8]

I ne dostoji vjerovjesnicima da potkradaju! A onaj koji potkrada donijet će na

Sudnji dan to što je ukrao…[9]

1. Ibn Abbas: “Ajet: I ne dostoji vjerovjesnicima da potkradaju! – objavljen je zbog crvene prostirke koja bijaše nestala iz plijena dobijenog u Bici na Bedru. Neki ljudi su govorili: ‘Možda je uzeo Poslanik!’ Zatim je Allah, dž.š., objavio ajet: I ne dostoji vjerovjesnicima da potkradaju!”[10]

2. Omer: “Onog dana na Hajberu dođe skupina ljudi kod Poslanika i rekoše: ‘Taj i taj je šehid, taj i taj je šehid, taj i taj je šehid.’ Dok ne stigoše do jednog čovjeka i rekoše: ‘Taj i taj je šehid.’ Tada reče Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ne, zaista sam ga vidio u Vatri u burdi koju je ukrao ili u ogrtaču kojeg je ukrao.’”[11]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Potkradanje se odnosi na svaku stvar koja se izuzme od Imama, kao i na sumnjivo jedenje imetka siročadi i na jedenje nečeg obojenog sumnjom harama.”[12]


[1] El-Hašr, 10.

[2] El-Hidžr, 47.

[3] Biharul-envar, 14/305/17.

[4] Kenzul-‘ummal, 11044.

[5] Gurerul-hikem, 547.

[6] Isto, 642.

[7] Isto, 2932.

[8] Riječ je o potkradanju i utaji plijena prije njegove podjele.

[9] Ali ‘Imran, 161.

[10] Ed-Durrul-mensur, 2/361.

[11] Et-Tergibu vet-terhib, 2/307/4.

[12] Tefsirul-‘Ajjaši, 1/205/148.

  • 7 Decembra, 2022