Posjećivanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Posjećivanje

Poticanje na uzajamno posjećivanje radi Allaha

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj ko posjeti svoga brata vjernika u njegovoj kući, a od njega mu ništa nije potrebno, biva upisan u Allahove posjetitelje, a Allahu priliči da počasti Svoga posjetitelja.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Posjećujte se radi Allaha, sjedajte radi Allaha, udjeljujte radi Allaha, uskraćujte radi Allaha, klonite se Allahovih neprijatelja i povežite se sa Allahovim prijateljima.”[2]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Posjećujte se u svojim kućama jer to daje život našem učenju. Allah se smilovao robu koji oživljava naše učenje.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ko posjeti svoga brata na Božijem putu i radi Boga, doći će na Sudnjem danu krećući se u odjeći od svjetlosti; kuda god da prođe, osvijetlit će to mjesto.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Posjećujte se uzajamno jer je u tome oživljavanje vaših srca i sjećanje na naše govore. Naši govori donose naklonost jednih prema drugima. Ako ih se prihvatite, uputit ćete se i spasiti, a ako ih se klonite, otići ćete u zabludu i stradati. Dakle, prihvatite se našeg govora i radite po njemu, u tom slučaju ja sam jamac vašeg izbavljenja.”[5]

6. Imam Kazim, mir s njim: “Iblisu i njegovoj vojsci ništa ne nanosi više gubitka od međusobnog posjećivanja braće radi Allaha.”[6]

Plodovi susreta braće

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posjećivanje rađa ljubav.”[7]

2. Imam Dževad, mir s njim: “Posjećivanje braće, koliko god da je kratko, oživljava i nadograđuje razum.”[8]

Adab posjećivanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posjećuj često, ljubav će se uvećati.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim, savjetujući svoga sina Hasana, mir s njim: “Često posjećivanje donosi dosadu.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kada stekneš povjerenje u ljubav svoga brata, ne obaziri se na to kada ćeš mu otići u posjetu, a ni on tebi.”[11]


[1] El-Bihar, 77/192/11.

[2] Gureru-l-hikem, 5492.

[3] El-Bihar, 2/144/6.

[4] Isto, 74/347/8.

[5] El-Kafi, 2/186/2.

[6] Isto, 2/188/7.

[7] El-Bihar, 74/355/36.

[8] El-Bihar, 74/353/26.

[9] El-Bihar, 74/355/36; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 5477.

[10] El-Bihar, 77/237/1.

[11] Gureru-l-hikem, 4087.

  • 24 Novembra, 2022