Salavat

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Salavat

Salavat na Poslanika i njegov Ehli-bejt

Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Poslanika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav potpuno predati![1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Gdje god da se nalazite učite salavat na mene, jer vaši salavati stižu do mene.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Salavat na mene je svjetlo na Sirat-ćupriji.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko donese salavat na mene u Knjizi, meleci će tražiti oprost za njegove grijehe sve dok god je moje ime u njoj.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Najveća tvrdica je onaj čovjek koji – kada se u njegovom prisustvu spomene moje ime – ne donese salavat na mene.”[5]

5. Imam, Ali mir s njim: “Svaka dova je skrivena dok se ne donese salavat na Poslanika.”[6]

6. Imam Bakir ili Imam Sadik, mir s njima: “Najteže što će se stavljati na terazije Sudnjeg dana je salavat na Poslanika i njegov Ehli–bejt, mir s njima.”[7]

Način učenja salavata na Poslanika i Ehli-bejt

1. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za način učenja salavata: “Recite: Bože blagosiljaj Muhammeda i njegov Ehli-bejt kao što Si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, zaista, Ti Si hvaljen i slavljen! Bože blagoslovi Muhammeda i njegov Ehli-bejt kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu! Zaista Ti Si hvaljen i slavljen!”[8]


[1] El-Ahzab, 56.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 2147.

[3] Isto, 2149.

[4] Isto, 2243.

[5] Isto, 2144.

[6] Isto, 2153.

[7] El-Bihar, 94/49/9.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 3993.

  • 30 Novembra, 2022