Šutnja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Šutnja

1. Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ebu Zerra: “Četiri su stvari koje dostiže samo vjernik: šutnja, koja je početak ibadeta…”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Šutnja je znak pronicljivosti i plod razumnosti.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim, opisujući vjernika: “On mnogo šuti, vrijeme mu je ispunjeno.”[3]

Plodovi šutnje

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se duge šutnje jer ona tjera šejtana, a pomaže u vašoj vjeri.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Drži se šutnje jer je najmanja korist od nje očuvanost.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Šutnja – to je vrt razmišljanja.”[6]

4. Imam Hasan, mir s njim: “Čovjek koji šuti ispunjen je strahopoštovanjem.”[7]

5. Imam Hasan, mir s njim: “O kako je šutnja dobar pomagač u mnogim prilikama, pa makar čovjek bio i rječit.”[8]

6. Imam Rida, mir s njim: “Šutnja – to su vrata mudrosti. Šutnjom se stiče naklonost. Zaista je šutnja vodič svakom dobru.”[9]

Pohvalna šutnja

1. Imam Ali, mir s njim: “Nema dobra u šutnji na mjestu govora mudrosti, kao što nema dobra ni u govoru s neznanjem.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim, o svojstvima bogobojaznih: “Ako šuti, to ga ne ojađuje, ako se smije, ne podiže glas.”[11]


[1] Mekarimu-l-ahlak, 2/377.

[2] Gureru-l-hikem, 1343.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 333.

[4] El-Bihar, 71/279/19.

[5] Gureru-l-hikem, 2314.

[6] Isto, 546.

[7] El-Bihar, 78/113/7.

[8] Me‘ani-l-ahbar, 401/62.

[9] El-Kafi, 2/113/1.

[10] Nehdžu-l-belaga, mudrost 182.

[11] Isto, govor 193.

  • 30 Novembra, 2022