Zuhd

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zuhd

Vrijednost zuhda

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ničim se Allahu ne robuje kao ustezanjem od Ovoga svijeta.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zuhd je narav bogobojaznih i ćud onih koji se kaju.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Moralna odlika koja najviše pomaže vjeru je ustezanje od Ovoga svijeta.”[3]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Među onim što je Allah, dž.š., šaputao sa Musaom bilo je i ovo: ‘Ničim Mi se nisu uljepšali oni koji se ukrašavaju kao što je suzdržavanje na Ovome svijetu od onoga za čim ne postoji potreba.’”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Sve dobro nalazi se u kući čiji je ključ odricanje od Ovoga svijeta.”[5]

Zbilja zuhda

Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On daje. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce.[6]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U odricanje od Ovoga svijeta spadaju: ograničavanje nada, zahvalnost za svaku blagodat i izbjegavanje svega što je Allah zabranio.”[7]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Odricanje od Ovoga svijeta nije zabranjivanje dozvoljenog, već to da čovjek ima veće povjerenje u ono što je kod Allaha od onoga što je kod ljudi.”[8]

3. Imam Ali, mir s njim: “Odricanje od Ovoga svijeta je srednji put. Uzvišeni Gospodar je rekao: …da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On da. Pa je tako onaj ko ne tuguje za onim što je prošlo i ne ushićuje se onim što dolazi, obuhvatio zuhd sa obje strane.”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Zuhd je ključ kapije Ahireta i oslobađanje od Džehennema. Zuhd je da napustiš sve ono što te zaokuplja mimo Allaha, a da pri tome ne tuguješ za onim što si izgubio, niti da se oholiš zbog njegovog napuštanja, da ne očekuješ olakšanje zbog toga, niti da tražiš pohvalu za taj čin, niti nadoknadu neku, već da napuštanje toga (poroka) smatraš sredstvom lagodnosti, a njegovo postojanje nesrećom i da uvijek bježiš od nesreće, a držiš se lagodnosti.”[10]

Osobine zahida

1. Imam Ali, mir s njim: “Zahid[11] je onaj čiju strpljivost ne nadvlada zabranjeno, a dozvoljeno ga ne sprječava da zahvaljuje.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, srca suzdržljivih plaču na Ovome svijetu, čak i ako se mogu smijati; i tuga se njihova uvećava, mada mogu izgledati sretni. Njihov prezir prema sebi je golem, makar im se zavidjelo na onome čime su opskrbljeni.”[13]

3. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje o onome koji se odriče Ovoga svijeta: “To je onaj koji napušta dozvoljeno zbog straha od polaganja računa i napušta nedozvoljeno zbog straha od kažnjavanja.”[14]

4. Imam Rida, mir s njim, u odgovoru na pitanje o osobinama onog koji se odriče Ovoga svijeta: “To je onaj koji se zadovoljava i manjim od svoje dnevne potrebe, spreman je za dan smrti, a potišten zbog nastavka svoga života.”[15]

Djela koja donose zuhd

1. Imam Ali, mir s njim: “Najdostojniji da se odreknu Ovoga svijeta su ljudi koji su spoznali njegove nedostatke.”[16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kako da se odrekne Ovoga svijeta neko ko ne poznaje vrijednost Budućeg svijeta?”[17]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Često se sjećaj smrti, jer zaista čovjek ne uveća sjećanje na smrt, a da ne odbaci Ovaj svijet.”[18]

4. Imam Kazim, mir s njim, kada je došao do nekog kabura: “Zaista, stvar čiji je kraj ovo, zaslužuje da se čovjek ustegne od nje odmah na početku i zaista, stvar čiji je početak ovo, zaslužuje da se plaši njenog kraja.”[19]

5. Imam Askeri, mir s njim: “Ako bi stanovnici Ovog svijeta djelovali samo u skladu sa razumom, Ovaj svijet bi bio upropašten.”[20]

Plodovi zuhda

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Odbacivanje Ovog svijeta donosi mir srcu i tijelu, a želja za njim umara srce i tijelo.”[21]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko odbaci Ovaj svijet te se zbog njegove niskosti ne uznemirava, i s drugima se ne takmiči radi sticanja njegove moći, Allah će ga uputiti, ali ne preko nekog stvorenja; i darovat će mu znanje, ali ne nečijim poučavanjem; i učvrstit će mudrost u njegovom srcu i potaknuti je da poteče njegovim jezikom.”[22]

3. Imam Ali, mir s njim: “Odbaci Ovaj svijet, na tebe će se spustiti milost.”[23]

4. Imam Ali, mir s njim: “Odbacivanje Ovoga svijeta je najveća lagodnost.”[24]

5. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Ko odbaci Ovaj svijet, nedaće mu postaju lahke i neće ih mrziti.”[25]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Vašim srcima je zabranjeno da osjete slast imana sve dok se ne odreknu Ovoga svijeta.”[26]

Najveći zahid

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najveći zahid je onaj koji izbjegava zabranjeno.”[27]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nemoj biti od onih koji žele Budući svijet djelima Ovog svijeta. Na Ovom svijetu govore riječi odricatelja, a rade na njemu djela onih koji žude.”[28]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji zuhd je skrivanje zuhda.”[29]

4. Imam Ali, mir s njim: “Kada zahid bude bježao od ljudi, traži ga! A kada bude tražio ljude, bježi od njega!”[30]

5. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Allah kaže: ‘O Sine Ademov, budi zadovoljan onim što ti dadnem, bit ćeš najveći zahid među ljudima.’”[31]

6. Imam Kazim, mir s njim: “Najstrpljiviji od vas u nedaćama najveći je zahid.”[32]


[1] El-Bihar, 70/322.

[2] Gureru-l-hikem, 1713.

[3] El-Kafi, 2/128/3.

[4] El-Bihar, 13/349/37.

[5] Isto, 73/49/20.

[6] El-Hadid, 23.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 58.

[8] El-Bihar, 77/172/8.

[9] El-Bihar, 70/317/23.

[10] El-Bihar, 70/315/20.

[11] Onaj koji se odriče Ovoga svijeta, suzdržljivi.

[12] El-Bihar, 78/37/3.

[13] Nehdžu-l-belaga, govor 113.

[14] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/52/199.

[15] El-Bihar, 78/349/6.

[16] Gureru-l-hikem, 3209.

[17] Isto, 6987.

[18] El-Bihar, 73/64/31.

[19] El-Bihar, 78/320/9.

[20] Isto, 78/377/3.

[21] Kenzu-l-‘ummal, 6060.

[22] El-Bihar, 78/63/155.

[23] Gureru-l-hikem, 2275.

[24] Isto, 1316.

[25] Tuhafu-l-‘ukul, 281.

[26] El-Bihar, 73/49/20.

[27] Emali-s-Saduk, 27/4.

[28] El-Bihar, 78/68/16.

[29] Nehdžu-l-belaga, izreka 28.

[30] Gureru-l-hikem, 4078.

[31] El-Bihar, 78/139/22.

[32] Isto, 78/308/1.

  • 23 Novembra, 2022