Pogibija na Božijem putu

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pogibija na Božijem Putu

Vrijednost šehadeta

Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu Putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iznad svakog dobra ima dobro dok čovjek ne pogine na Božijem putu, a kada na Božijem putu pogine, nema dobra iznad toga.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najčasnija smrt je poginuti na Božijem putu.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Volim da se borim na Božijem putu i da budem ubijen, potom da se borim i budem ubijen i potom da se borim i budem ubijen.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šehidu se oprašta svaki grijeh osim duga.”[5]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se susretne sa neprijateljem i pritom bude strpljiv sve dok ne bude ubijen ili dok ne pobijedi, u kaburu neće biti kažnjavan.”[6]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema nijedne duše koja nakon smrti kod Allaha nađe dobro, a da bi je radovalo da se vrati na Ovaj svijet, pa čak i da joj cijeli Ovaj svijet bude dat, osim šehida koji će kada pogine i uvidi vrijednost šehadeta poželjeti da se ponovo vrati i bude ubijen.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Vi ćete, ako i ne budete ubijeni, umrijeti. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Alijeva, hiljadu udaraca mačem u glavu je lakše od smrti u postelji.”[8]

Nagrada zbog želje za šehadetom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude iskreno tražio od Allaha šehadet, On će ga dovesti do položaja šehida, pa makar umro u postelji.”[9]

Oni koji se ubrajaju u šehide

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pogine braneći se od nepravde prema sebi, šehid je.”[10]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Koga obuzme ljubav i on je pokrije, živi čedno i umre, on je šehid.”[11]

Nagrada za zadobijanje rana na Božijem putu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zadobije ranu na Božijem putu, doći će na Sudnji dan mirišući poput miska, u boji šafrana i sa obilježjem šehida. Ko bude iskreno tražio od Allaha šehadet, Allah će mu darovati nagradu šehida, čak i da u postelji umre.”[12]


[1] Ali ‘Imran, 169.

[2] El-Kafi, 2/348/4.

[3] El-Bihar, 100/8/4.

[4] Sahihu Muslim, 1876.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 11110; Sahihu Muslim, 3498.

[6] Isto, 10662.

[7] Sahihu Muslim, 1877.

[8] El-Iršadu lil-Mufid, 1/238.

[9] Sahihu Muslim, 1909.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 11205; Sunenu-n-Nesai, 4025.

[11] Isto, 11203.

[12] Isto, 11144.

  • 28 Novembra, 2022