Svjedočenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Svjedočenje

Pravedno svjedočenje

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite![1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam sama pravda i ne svjedočim nego pravedno.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Pravda je srž svjedočenja.”[3]

Poticanje na svjedočenje

I svjedočenje Allaha radi obavite![4]

Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu.[5]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko istinito posvjedoči da bi oživio pravo muslimana, doći će na Sudnji dan prosvijetljenog lica, čija će se svjetlost pružati dokle pogled seže, a stvorenja će ga poznavati po imenu i srodstvu.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu: “Ne treba da bilo ko od vas, kada bude pozvan da svjedoči, kaže: ‘Neću svjedočiti za vas.’”[7]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Kada budete pozvani da svjedočite, odazovite se.”[8]

Uskraćivanje svjedočenja

Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha?[9]

I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno, a Allah dobro zna ono šta radite.[10]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uskrati svjedočenje kada bude pozvan na njega je poput onoga ko je lažno svjedočio.”[11]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko odustane od svjedočenja i uskrati ga, Allah će ga nahraniti njegovim mesom pred stvorenjima i uvest će ga u Džehennem, a on će gristi svoj jezik.”[12]

Čije je svjedočenje prihvatljivo

1. Imam Ali, mir s njim, obraćajući se Šurejhu: “Znaj da se muslimani međusobno smatraju pravednim, osim onoga koji je kažnjen zbog nekog grijeha za koji se nije pokajao, ili je poznat po lažnom svjedočenju, ili postoji sumnja u vezi sa njime.”[13]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ja ne prihvatam svjedočenje poročnog čovjeka osim ako svjedoči sam protiv sebe.”[14]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih nije prihvatao svjedočenje čovjeka bestidnog jezika, niti onoga sa sramotnom prošlošću u vjeri.”[15]

Adab svjedočenja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o svjedočenju: “Vidiš li Sunce? Kada ti pitanje bude ovako jasno, onda svjedoči, ili se ustegni.”[16]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ne svjedoči sve dok ti ono o čemu svjedočiš nije poznato kao što ti je poznat vlastiti dlan.”[17]


[1] El-Maide, 8.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 17735.

[3] Gureru-l-hikem, 356.

[4] Et-Talak, 2.

[5] El-Bekare, 282.

[6] El-Bihar, 104/311/9.

[7] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/156/524.

[8] Et-Tehzib, 6/275/752.

[9] El-Bekare, 140.

[10] El-Bekare, 283.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 17743.

[12] Sevabu-l-a‘mal, 333.

[13] El-Fekih, 13/15/3243.

[14] El-Kafi, 7/395/5.

[15] Isto, 7/396/7.

[16] Vesailu-š-ši‘a, 18/250/3.

[17] El-Kafi, 7/383/3.

  • 28 Novembra, 2022