Sumnja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Sumnja

1. Imam Ali, mir s njim: “Čvrsto se drži sigurnog uvjerenja, a izbjegavaj sumnju. Nema stvari koja je za čovjekovu vjeru štetnija od prevladavanja sumnje nad uvjerenjem.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Otkako mi je ukazano na istinu, nisam u nju posumnjao.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Uživam potpuno uvjerenje u svog Gospodara bez ikakve nejasnoće u vezi svoje vjere.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Da bi odstranio od vas svaki oblik nečisti: “Nečist je sumnja. Tako mi Allaha, ni na trenutak nisam posumnjao u našega Gospodara.”[4]

Uzroci sumnje

1. Imam Ali, mir s njim: “Sumnja je plod neznanja.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko se ne pokorava Allahovoj zapovijedi – sumnja, a onog ko sumnja Allah savlada i ponizi Svojom vlašću te ga učini beznačajnim, kao što je on bio nehajan kad je u pitanju On.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ne budite kolebljivi da ne zapadnete u sumnju, ne sumnjajte da ne uznevjerujete, ne prepuštajte se svojim nefsovima da ne biste bili obmanuti.”[7]

4. Imam Ali, mir s njim: “Sumnja poništava iman.”[8]

5. Imam Ali, mir s njim: “Sumnja gasi svjetlost srca.”[9]

6. Imam Ali, mir s njim: “Plod sumnje je smetenost.”[10]

Ono što otklanja sumnju

1. Imam Ali, mir s njim: “Stalnim razmišljanjem sumnja nestaje.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čudim se onome koji sumnja u Allaha, iako vidi stvaranje Allahovo.”[12]

3. Imam Ali, mir s njim: “Iskreni (vjernik) ne zapada u sumnju, a ni onaj čvrstoga uvjerenja.”[13]

Grane sumnje

1. Imam Ali, mir s njim: “Sumnja ima četiri grane: nerazumnost, strah, kolebljivost i potčinjavanje svemu. Zato i onome koji izabere nejasnoću kao svoj put noć nema svanuća; onaj koji se boji onog što je pred njim uzmiče; onog koji se koleba u sumnji šejtan gazi pod svojim nogama; onaj koji se potčinjava propasti Ovog i Onog svijeta propada na oba.”[14]


[1] Gureru-l-hikem, 6146.

[2] Isto, 9482.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 22.

[4] El-Kafi, 1/288/1.

[5] Gureru-l-hikem, 725.

[6] Nehdžu-s-se‘ade, 1/373.

[7] El-Bihar, 2/54/24.

[8] Gureru-l-hikem, 723.

[9] Isto, 1242.

[10] Isto, 4619.

[11] Isto, 4271.

[12] Nehdžu-l-belaga, izreka 126.

[13] Gureru-l-hikem, 9532.

[14] Nehdžu-l-belaga, izreka 31.

  • 28 Novembra, 2022