Blud

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Blud

Zabrana bluda

I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put! [1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Silna je srdžba Allaha, dž.š., prema udatoj ženi koja napuni svoje oči nekim mimo svog muža ili mahrema. Ako učini tako, Allah uništava sva djela koja je činila, a ako ponizi postelju svoga muža, na Allahu je da je sprži vatrom nakon što je kazni u kaburu.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čovjek koji voli sebe ne čini preljubu.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Na Sudnjem danu najteže će biti kažnjen čovjek koji je ostavio sjemenu tečnost u maternicu koja mu nije dozvoljena.”[4]

4. Imam Rida, mir s njim: “Blud je zabranjen zbog poročnosti koje povlači za sobom kao što su: ubistvo, neznanje o porijeklu, lišavanje djece odgoja, nered u nasljeđivanju i sve što liči na ove izopačenosti.”[5]

Posljedice bluda

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali! Blud ima šest posljedica. Tri od njih su na Ovome svijetu, a tri na Budućem. Što se tiče posljedica na Ovome svijetu to su: uništavanje ugleda, ubrzavanje smrt i uskraćivanje opskrbe, a što se tiče onih na Budućem svijetu to su: teško polaganje računa, srdžba Milostivog i vječnost u Džehennemu.”[6]

2. Imam Ali, mir s njim: “Blud donosi siromaštvo.”[7]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Našao sam u knjizi Poslanika Božijeg, s.a.v.a.: ‘Kada nakon mene blud postane javan, uvećat će se broj iznenadnih smrti.’”[8]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kada se raširi blud, pojave se zemljotresi.”[9]

Svaki organ tijela ima udio u bludu

1. Isa, a.s.: “Svaka žena koja se namiriše i izađe napolje da bi pronijela svoj miris je bludnica i svako oko koje je gleda je oko bludnika.”[10]

2. Isa, a.s.: “Nemoj pomno gledati ono što nije tvoje, jer sve dok čuvaš svoje oko, nećeš počiniti blud, a ako možeš da ne gledaš u odjeću žene koja ti nije dozvoljena, učini tako.”[11]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Za svaki organ potomka Ademovog propisan je udio naslade u počinjenom bludu. Pa tako, blud oka je pogled, blud noge je hodanje, blud uha je slušanje.”[12]


[1] El-Isra, 32 (Pogledati: En-Nur, 33; El-Furkan, 68).

[2] El-Bihar, 76/366/30.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 305.

[4] El-Bihar, 79/26/28.

[5] Isto, 79/24/19.

[6] El-Bihar, 79/22/15.

[7] Isto, 79/23/18.

[8] El-Kafi, 2/374/2.

[9] Et-Tehzib, 3/148/318.

[10] Tenbihu-l-havatir, 1/28.

[11] Isto, 1/62.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 13026.

  • 23 Novembra, 2022