Gramzivost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Gramzivost

1.  Imam Ali, mir s njim, na pitanje o tome šta je gramzivost: “Sticanje maloga kroz gubljenje mnoštva.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Gramzivost je vječna patnja.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Gramzivost ponižava staloženost.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Gramzivost je jahalica umora (iznemoglosti).”[4]

Gramziv čovjek

1. Imam Ali, mir s njim, na pitanje koja je najveća niskost: “Gramzivost za Ovim svijetom.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “ Gramziv čovjek je zarobljenik prezira, od čega se nikada neće osloboditi.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Opskrba je podijeljena, a gramziv je uskraćen.”[7]

4. Imam Ali, mir s njim: “ Gramziv čovjek je siromah, makar posjedovao Dunjaluk zajedno sa njegovim riznicama.”[8]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko je gramziv, sam sebe odvodi u nesreću i zamor.”[9]

6. Imam Ali, mir s njim: “Gramziv čovjek se ne zadovoljava.”[10]

7. Imam Ali, mir s njim: “Gramzivost ne uvećava opskrbu već unižava položaj i veličinu.”[11]

8. Imam Husejn, mir s njim: “Čednost ne sprječava opskrbu niti gramzivost privlači dodatke. Opskrba je podijeljena, a smrtni čas je siguran. Onaj ko je gramziv, traži samo grijeh.”[12]

9. Imam Bakir, mir s njim: “Čovjek gramziv za Ovim svijetom je poput svilene bube. Koliko se god više umota u svilene niti, sve je dalje od izlaska iz čahure, sve dok ne umre od jada.”[13]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, govorio bi: ‘O sine Ademov, ako želiš od Ovoga svijeta ono što će ti biti dovoljno, onda će te zadovoljiti i najmanje od njega, a ako budeš želio više od onoga što ti je dovoljno, u tom slučaju zaista te neće zadovoljiti ni sve ono što je na njemu.’”[14]

 

Osnova gramzivosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znaj, o Ali, da su strah, škrtost i gramzivost jedan poriv, a njihova osnova je loše mišljenje (o Bogu).”[15]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je sin Ademov gramziv za onim što mu je zabranjeno.”[16]

3. Imam Ali, mir s njim: “Na sumnji i slabom povjerenju u Allaha utemeljene su pohlepa i gramzivost.”[17]

4. Imam Ali, mir s njim: “Jačina gramzivosti proizlazi iz neutaljene proždrljivosti i slabe vjere.”[18]


[1] El-Bihar, 73/167/31.

[2] Gureru-l-hikem, 982.

[3] Gureru-l-hikem, 1107.

[4] Gureru-l-hikem, 280.

[5] Emali-s-Saduk, 322/4.

[6] Gureru-l-hikem, 1370.

[7] Isto, 96.

[8] Isto, 1753.

[9] Isto, 7723.

[10] Isto, 365.

[11] Isto, 1877.

[12] A‘lamu-d-din, 428.

[13] El-Kafi, 2/316/7.

[14] El-Kafi, 2/138/6.

[15] ‘Ilelu-š-šerai‘, 559/1.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 44095.

[17] Gureru-l-hikem, 6195.

[18] Isto, 5772.

  • 16 Novembra, 2022