Prisnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Prisnost

1. Imam Ali, mir s njim: “Neka ti ništa osim istine ne bude prisno i neka te ne uplaši ništa osim nepravde!”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Troje je izvor prisnosti: poslušna žena, čestito dijete i srdačan prijatelj.”[2]

3. Imam Rida, mir s njim: “Pretjerivanje u prisnosti uklanja strahopoštovanje i ugled.”[3]

  

Prisnost sa Allahom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko napusti niskost činjenja grijeha i okrene se časti pokornosti, Allah, dž.š., će ga bez posredstva prisnoga učiniti prisnim i pomoći će ga bez imetka.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko se odvoji od ljudi u osamu, postao je prisan sa Uzvišenim Allahom.”[5]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Nema nijednog vjernika, a da ga Allah, dž.š., nije obdario imanom i prisnošću koja mu daje smiraj tako da neće biti usamljen čak ni na vrhu planine.”[6]

4. Imam Askeri, mir s njim: “Ko postane prisan sa Allahom, odvaja se od ljudi.”[7]


[1] Gureru-l-hikem, 10303.

[2] El-Bihar, 78/231/25.

[3] A‘lamu-d-din, 307.

[4] El-Bihar, 75/359/73.

[5] Gureru-l-hikem, 8644.

[6] El-Bihar, 70/111/14.

[7] Ed-Durretu-l-bahire, 43.

  • 12 Novembra, 2022