Sloboda

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Sloboda

1. Imam Sadik, mir s njim: “U kome nema samo jedne od pet osobina, u njemu nema velika dobra. Prva je vjernost, druga planiranje, treća stid, četvrta lijepa ćud i peta u sebi objedinjuje sve četiri ostale osobine, a to je sloboda.”[1]

Svi ljudi su slobodni

1. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, Adem nije rodio ni roba niti robinju – svi ljudi su slobodni.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne budi rob drugome kada te je Uzvišeni Allah stvorio slobodnim.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Slobodan je u svim stanjima slobodan: ako ga zadesi nesreća, on je strpljiv; ako nagrnu na njega teškoće, ne slamaju ga; ako bude zarobljen i savladan i stanje blagostanja mu se promijeni u nestašicu – kao što je bilo Jusufu istinoljubivom i povjerljivom, Allahov blagoslov s njim – nije mu štetilo slobodi to što je bio rob, pokoren i zarobljen.”[4]

Narav slobodna čovjeka

1. Imam Ali, mir s njim: “Otvorenost je narav slobodnih ljudi.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Stid i čednost su svojstva imana, i ona su zaista ćud slobodnih i narav čestitih.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Rob je slobodan dok je zadovoljan onim što ima, a slobodni je rob dok teži za onim što imaju drugi.”[7]


[1] El-Hisal, 284/33.

[2] Nehdžu-s-se‘ade, 1/198.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[4] El-Kafi, 2/89/6.

[5] Gureru-l-hikem, 467.

[6] Isto, 3605.

[7] Isto, 413.

  • 16 Novembra, 2022