Putovanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Putovanje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Putujte, bit ćete zdravi i imat ćete.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Putovanje je oblik patnje, zato, kada neko od vas završi putovanje, neka se što prije vrati svojoj porodici.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Raspitajte se za saputnika prije putovanja i za komšiju prije kupovine kuće.”[3]

Adabi putovanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada troje ljudi putuju zajedno, jednog od njih izaberite za vođu.”[4]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Starješina skupine ljudi je onaj ko im služi na putovanju.”[5]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas ode na putovanja i vrati se kući, neka svojima donese poklon i daruje ih, pa makar samo kamenom.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ne idi na putovanje sa onim ko ne daje tebi prednost u odnosu na sebe kao što ti daješ prednost njemu u odnosu na sebe.”[7]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Započni svoje putovanje davanjem sadake i uvijek kada hoćeš izaći jer time kupuješ sigurnost svoga putovanja.”[8]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Lukman je rekao svome sinu: ‘Kada pođeš na putovanje sa skupinom ljudi, savjetuj se stalno sa njima u svojim i njihovim poslovima i često im se smiješi. Budi velikodušan prema njima kad je u pitanju tvoja zaliha. Kada te pozovu, odazovi im se. Kada zatraže pomoć od tebe, pomozi im. Trima stvarima ih nadjačaj: dugom šutnjom, mnoštvom namaza i velikodušnošću u pogledu onoga što imaš sa sobom od jahalice, imetka i poputnine.’”[9]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Ljudskost pri putovanju je da udijeliš od svoje putne zalihe, da se našališ onim što ne izaziva Božiju srdžbu, da se ne protiviš mnogo svojim saputnicima i da ne ogovaraš saputnike nakon što se raziđeš sa njima.”[10]

Putovanje koje je zabranjeno

1. Imam Ali, mir s njim: “Čovjek ne treba ići na putovanja na kojima se plaši za svoju vjeru i namaz.”[11]

2. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Muhammeda ibn Muslima o čovjeku koji ostane u stanju džunupluka na putovanju, a ne bude imao ništa osim snijega i leda: “Na njega se u ovom slučaju odnosi propis nužnosti, i također, ubuduće ne treba da se vraća na ono mjesto koje nanosi štetu njegovoj vjeri.”[12]

Šetnja

1. Ušao je Amr ibn Hurejs kod Imama Sadika, mir s njim, koji je bio u kući svog brata Abdullaha ibn Muhammeda pa je rekao: “Žrtvovao bih se za tebe! Šta te je dovelo do ove kuće?” “Želja za šetnjom.”[13]

2. Imam Rida, mir s njim: “Izašli smo radi izleta. Neko od sluga je bio zaboravio so. Zaklali su za nas najdeblju ovcu, pa nismo iskoristili ništa dok se nismo vratili.”[14]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 17470; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 13366.

[2] El-Bihar, 76/222/7.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 17550; Sunenu Ebi Davud, 2242.

[5] Mekarimu-l-ahlak, 1/536/1866.

[6] El-Bihar, 76/283/2.

[7] Isto, 76/267/8.

[8] Isto, 100/103/5.

[9] Isto, 76/271/28.

[10] Emali-l-Mufid, 44/3.

[11] El-Bihar, 10/108/1.

[12] Isto, 76/222/9.

[13] El-Mehasin, 2/461/2595.

[14] El-Kafi, 6/326/7.

  • 25 Novembra, 2022