Pravda

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pravda

Vrijednost pravde

1. Imam Ali, mir s njim: “Pravda je temelj koji je oslonac Univerzuma.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah učinio je pravednost osloncem živôtâ, razlogom ustezanja od nasilja i griješenja, i lahkoćom i širenjem za islam.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Pravednost je potpora ljudima i ukras vođama.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Pravednost je štit države.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Pravdom se uređuju djela ljudi.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Pravdom se uvećava blagodat.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Pravda je poredak zapovjedništva.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Ništa poput pravednosti ne izgrađuje zemlje.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim, kada je upitan: Šta je bolje, pravednost ili darežljivost?:

“Pravednost stavlja stvari na mjesta njihova, a darežljivost ih izvodi iz smjerova njihovih. Pravednost je predvodnik opći, a darežljivost je pojava osobita. Dakle, pravednost je časnija i vrjednija.”[9]

10. Hazreti Fatima, mir s njom: “Allah, dž.š., učinio je pravednost obaveznom radi smirivanja srca.”[10]

11. Imam Sadik, mir s njim: “Pravda je slađa od vode koju nalazi žedan čovjek.”[11]

12. Imam Sadik, mir s njim: “Pravda je slađa od meda, mekša od maslaca i mirisnija od mošusa.”[12]

Odlike pravednog čovjeka

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko radi s ljudima i ne čini im nepravdu, kada im priča, ne laže im, kada im obeća, ne krši obećanje, takav je čovjek od onih čija je čovječnost potpuna, pravednost očigledna, s kojima je prijateljstvo obavezno, a čije je ogovaranje zabranjeno.”[13]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se ponaša prema ljudima onako kako voli da se oni prema njemu ponašaju, on je pravedan.”[14]

Preporuka pravednog ponašanja prema neprijatelju i u srdžbi

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite![15]

1. Imam Ali, mir s njim, u oporuci svome sinu Husejnu, mir s njim: “Preporučujem ti bogobojaznost i u bogatstvu i u siromaštvu… I pravednost prema prijatelju i prema neprijatelju.”[16]

Najpravedniji ljudi

1. Imam Ali, mir s njim: “Najpravedniji ljudi su oni koji su pravedni i kada su moćni.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najpravednije stvorenje je ono koje najpravednije sudi.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Krajnji domet pravednosti je pravednost čovjeka prema samome sebi.”[19]


[1] Metalibu-s-seul, 61.

[2] Gureru-l-hikem, 4789.

[3] Isto, 1954.

[4] Isto, 1873.

[5] Isto, 4215.

[6] Isto, 4211.

[7] Isto, 774.

[8] Isto, 9543.

[9] Nehdžu-l-belaga, mudrost 437.

[10] ‘Ilelu-š-šerai‘, 248/2.

[11] El-Kafi, 2/146/11.

[12] Isto, 2/147/15.

[13] El-Hisal, 208/28.

[14] Kenzu-l-fevaid, 2/162.

[15] El-Maide, 8.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 88.

[17] Gureru-l-hikem, 2342.

[18] Isto, 3014.

[19] Isto, 6368.

  • 2 Decembra, 2022