Poniženje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Poniženje

1. Imam Ali, mir s njim: “Zadovolji se malim, a ne ponižavaj se!”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Smrt da, ali niskost nikad! Zadovoljiti se malim da, ali moljakanje nikad!”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Trenutak poniznosti ne vrijedi vječne časti!”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Allahu moj, daj da moja duša bude prva od dobra koje Ti uzimaš od mene i prvi zalog iz blagodati Tvojih meni povjerenih!”[4]

5. Imam Husejn, mir s njim: “Smrt sa čašću bolja je od života u poniženju.” Na dan šehadeta izgovarao je stihove:

Smrt je bolja od poniznosti,

A poniznost je preča od ulaska u Džehennem.

Tako mi Allaha, ni poniznost ni Džehennem pristupa meni nemaju.[5]

Vjerniku ne treba da se ponižava

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko poslušno pristane na poniženje, nije od nas, od Ehli-bejta.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, dopustio je vjerniku slobodan izbor u svemu osim u njegovom poniženju.”[7]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Vjerniku ne treba da se ponizi.” Neko je upitao: “Kako se vjernik ponižava?” Imam reče: “Prihvati se nečega što nije u njegovoj moći i time se ponizi.”[8]

Ono što donosi poniženje

‏1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada ljudi postanu škrti na dinaru i dirhemu i svoju prodaju budu obavljali na kredit i posvete se svojim kravama i ovcama, a zanemare borbu na Božijem putu, Allah će im poslati poniženje koje neće dići sa njih dok se ne vrate svojoj vjeri.”[9]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbjedniji od ljudi je onaj ko omalovažava ljude.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ljudi iz straha od poniženja žure u poniženje.”[11]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko objelodanjuje svoju nevolju, pristaje na poniženje.”[12]

5. Imam Bakir, mir s njim: “Nema poniženja kao što je pohlepa.”[13]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Ko voli ovosvjetski život, ponizio se.”[14]

7. Biharu-l-envar: U jednoj predaji stoji: “Požalio se čovjek Imamu na svoga komšiju, a Imam mu reče: ‘Strpi se!’ Čovjek reče: ‘Ljudi mi pripisuju poniženje.’ Imam reče: ‘Ponižen je onaj ko čini nepravdu.’”[15]


[1] Gureru-l-hikem, 362.

[2] Nehdžu-l-belaga, izreka 396.

[3] Gureru-l-hikem, 5580.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 215.

[5] El-Bihar, 44/192/4.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 58.

[7] El-Kafi, 5/63/3.

[8] Miškatu-l-envar, 245.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 10504.

[10] El-Bihar, 75/142/2.

[11] Gureru-l-hikem, 2172.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 201.

[13] Isto, 286.

[14] El-Hisal, 120/110.

[15] El-Bihar, 78/205/46.

  • 21 Novembra, 2022